Onderzoek naar betaalbaarheid en effect van plantenwand in klassen

Het Groen Onderwijscentrum en mbo-studenten van het Wellantcollege in Aalsmeer gaan de effecten meten van het plaatsen van een plantenwand in de klas. Het onderzoek maakt deel uit van het onlangs gestarte project ’Groene wanden in de klas’ in de gemeente Haarlemmermeer.

Onder leiding van hoogleraar Agnes van den Berg van de Rijksuniversiteit Groningen, Bert van Duijn van researchbedrijf Fytagoras onderzoeken vier mbo-studenten van het Wellantcollege in Aalsmeer de luchtkwaliteit in klassen. Verder worden testen uitgevoerd en enquêtes afgenomen.

Eerder onderzoek heeft aangetoond dat er een directe relatie is tussen luchtkwaliteit en leerprestaties. De onderzoekers willen nagaan in hoeverre groene plantenwanden in de klas op een betaalbare en effectieve manier de luchtkwaliteit kunnen verbeteren.

Bruikbaar systeem
Het project is een initiatief van de gemeente Haarlemmermeer, FloraHolland, Greenport Aalsmeer, Stadsregio Amsterdam, Groen onderwijscentrum en Into Green (een platform van VHG en VGB). De opgedane ervaringen in het project moeten leiden tot een systeem dat ook voor andere scholen bruikbaar is.