Onderzoek naar betere prijzen in daghandel

Kwekers, handel, FloraHolland, Rotterdam School of Management, Erasmus University (RSM) en Wageningen University doen onderzoek naar hoe de prijsvorming van sierteeltproducten in de daghandel structureel verbeterd en stabiel gemaakt kunnen worden.

Ze doen dit in het project iFlow. Doel van iFlow is om de daghandel tussen kweker en klant te ondersteunen en daarmee uiteindelijk de kracht van Nederland als marktplaats te versterken.

Partijen signaleren dat de klok altijd een effectief en efficient instrument is geweest in het bepalen van een goede marktprijs en in het snel commercieel en logistiek verwerken van veel transacties. De directe stromen tussen kweker en klant zijn echter flink toegenomen. De prijsvorming op de klok is daarbij nog altijd zeer bepalend voor de prijsvorming in de totale markt. Tegelijkertijd is deze prijsvorming onder invloed van diverse factoren minder stabiel geworden. En deze instabiliteit van prijsvorming op de klok leidt op haar beurt weer tot druk op de prijsvorming in de directe stromen.

Ook de aan de klok verbonden logistieke afhandeling is nog altijd cruciaal in de daghandelsprocessen. Het gebruik van nieuwe ICT en geavanceerde tools, om beslissingen te ondersteunen, maken het mogelijk het daghandelsproces en het daarop aansluitende logistieke ketennetwerk te vernieuwen, concurrerender én duurzamer te maken.

Onderzoek door RSM heeft aangetoond dat het mogelijk is om kwekers en klanten van de veiling te ondersteunen in het maken van betere beslissingen over het kopen en verkopen van bloemen en planten. In het iFlow project gaan kwekers, handelaren, FloraHolland, WUR en RSM met die conclusie verder op zoek naar tools die dat kunnen, zodat men daarmee kan werken aan goede en stabiele prijsvorming. Wageningen University, eerder betrokken bij het DAVINC3I project, bouwt verder op onderzoek over vraaggestuurde logistiek.

Financiering voor het vierjarige project is afkomstig van het Top Kennis Instituut Tuinbouw, het Productschap Tuinbouw en de deelnemende bedrijven. Coördinatie van het project ligt bij FloraHolland en Rotterdam School of Management, Erasmus University.