Onderzoek naar ’havenwarmte’ voor Westland

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M) laat onderzoeken of en hoe de Westlandse glastuinbouw in de toekomst ’havenwarmte’ kan krijgen vanuit Rotterdam via een warmtepijp onder de Nieuwe Waterweg door.

In opdracht van I&M zijn de adviesbureaus Grontmij en Investeren in Ruimte een haalbaarheidstudie begonnen, inclusief financieel onderzoek naar het hergebruik van restwarmte en CO2 uit de Rotterdamse haven. Ze onderzoeken de omvang van het aanbod aan ’havenwarmte’ en van de warmtevraag in het Westland. Deltalinqs en het Havenbedrijf Rotterdam gaan na welke bedrijven restwarmte zouden kunnen leveren.

Warmteverlies beperkt
Daarnaast wordt onderzocht of het technisch en financieel haalbaar is om een warmtepijp aan te leggen waardoor de hoogwaardige warmte van circa 100ºC vanuit Rotterdam naar het Westland kan worden getransporteerd. „Er bestaat al veel ervaring met warmtetransport over grote afstanden. Het warmteverlies zal beperkt zijn tot maximaal enkele graden”, aldus woordvoerder Janniene Verheij van Grontmij.

Ook wordt nagegaan hoe de beschikbare warmtestromen – zoals: bijvoorbeeld warmte van WKK, ketel, geothermie of ’havenwarmte’ – voor de verschillende teelten het best op elkaar kunnen worden afgestemd. Het onderzoek zal naar verwachting in september–oktober zijn afgerond.