Onderzoek naar optimalisering stuurlicht bij trekheesters

Het vroeg in bloei trekken van snijheesters kost veel energie. Plant Lighting en WUR Glastuinbouw starten daarom een onderzoek om met gerichter stuurlicht energie te besparen bij deze teelthandeling.

In de teelt van trekheester wordt gedurende een korte periode zeer veel energie (stoken tot 36oC) gebruikt om vroege bloei te induceren: 30 m3 gas/m2 bij sneeuwbal (Viburnum) en 40 m3 gas/m2 bij sering. Deze stijgende temperaturen zijn in het voorjaar nodig on knoppen in bloei te krijgen. Ze hebben immers daarvoor een lange koudeperiode gehad om de knoprust te doorbreken. Met het juiste stuurlicht blijkt echter uit literatuur dat het uitlopen van knoppen eveneens is te doorbreken bij een lagere temperatuur. Dit zou per teeltcylus enorm veel energie kunnen besparen.

Vier kleine proefkassen
Vandaar dat in vier kleine proefkassen van ieder 20 m2 de effecten van het stuurlicht op knoprust-doorbreking, bloei, takkwaliteit en teeltsnelheid bij sneeuwbal (Viburnum opulus ‘Roseum’) worden getoetst. De behandelingen zijn:
• hoge temperatuur, geen stuurlicht (praktijkreferentie);
• lagere temperatuur, wel stuurlicht (energiebesparing);
• lagere temperatuur, geen stuurlicht (controle 1);
• hoge temperatuur, wel stuurlicht (controle 2).