Onderzoek naar terminal in Westland

Het Cluster Agrologistiek Westland, CargoBeamer en Ballast Nedam gaan gezamenlijk onderzoek doen naar de mogelijkheden van een terminal voor het Westland. Met deze techniek is het mogelijk om vrachtwagentrailers/opleggers uit te wisselen tussen de weg en het spoor.

De drie partijen hebben hiervoor een intentieovereenkomst ondertekend tijdens de Fruit Logistica 2015, die momenteel plaatsvindt in Berlijn.

De terminaltechniek van het Duitse CargoBeamer maakt het mogelijk om opleggers veilig en kostenefficiënt te vervoeren via het spoor. Hiervoor hoeven geen technische aanpassingen aan de opleggers te worden gedaan of containerkranen te worden ingezet.

De terminal maakt het mogelijk om een zeer grote groep vrachtverkeer, die nu is aangewezen op de weg, per spoor te gaan vervoeren. Hierdoor wordt de Europese railinfrastructuur voor goederenvervoer beter benut.

Goederenvervoer over lange afstanden per spoor is sneller en veroorzaakt minder CO2-uitstoot dan wegtransport. De reductie van CO2-uitstoot kan oplopen tot circa 70% en het energieverbruik wordt verminderd met 60%.

Cluster Agrologistiek Westland is een samenwerkingsverband van circa 300 dienstverlenende bedrijven aan de glastuinbouwsector (sierteelt, groenten en fruit), die gevestigd zijn op zes agrologistieke bedrijventerreinen in het Westland.