Ontsluiting PrimAviera gereed

    Afgelopen weken zijn de laatste werkzaamheden afgerond aan zowel de nieuwe N201 als de nieuwe aansluitingen voor PrimAviera op de A4. Het nieuwe glastuinbouwgebied is hiermee goed ontsloten.

    PrimAviera wordt ontwikkeld door Stallingsbedrijf Glastuinbouw Nederland (SGN) in nauwe samenwerking met gemeente Haarlemmermeer en dankt haar naam aan de ligging en directe aansluiting op de A4. In een latere fase zal de ontsluiting verder afgerond worden, maar voorlopig is met de huidige aansluiting ook een directe verbinding in alle richtingen gerealiseerd.

    Verkeer van en naar PrimAviera hoeft niet meer via de afrit Leimuiden of via Aalsmeer naar Rijsenhout. De vernieuwde N201 naar FloraHolland Aalsmeer maakt bovendien via een parallelstrook gebruik van dezelfde op- en afrit op de A4. Daarmee is PrimAviera via een directe lijn verbonden met de veiling.