Ook greenports doen beroep op Wiebes om steun bij energietransitie

Deden vorige week LTO Glaskracht, enkele glastuinbouwgemeenten en de provincie Zuid-Holland een beroep op minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat (EZK) om met geld te komen voor ondersteuning van de energietransitie in de glastuinbouw, nu richten ook de zes greenports zich tot de bewindsman. In een gezamenlijke verklaring vragen de tuinbouwclusters de minister om steun bij het wegnemen van belemmeringen die verdere verduurzaming van de sector in de weg staan.

Foto: Shutterstock

Als Wiebes gehoor geeft aan de oproep, kan de glastuinbouw binnen vier jaar projecten starten die tot een verlaging van het aardgasverbruik leiden van naar schatting honderden miljoenen kuubs per jaar. Tevens zal daarmee de CO2-uitstoot met een miljoen ton per jaar worden verminderd.

De greenports vragen de minister het volgende:

1 Nieuwe tariefstructuur elektriciteit
Ondersteun de dialoog tussen tuinbouw, netbeheerders en de Autoriteit Consument en Markt over de elektra tariefstructuur voor de tuinbouw. Het huidige capaciteitstarief moet veranderen in een verbruikstarief. Daardoor kunnen telers die hun WKK vervangen door geothermie en/of restwarmte elektriciteit inkopen en is elektrisch verwarmen beter mogelijk.

2 Subsidie voor CO2-netten
Verstrek een investeringssubsidie waarmee de onrendabele kosten van een landelijk dekkend CO2-net kunnen worden ondervangen. Deze onrendabele kosten bedragen €35 tot €70 per ton vermeden CO2-emissie.

3 Subsidie voor warmtenetten
Verstrek subsidie voor de aanleg van transport- en distributienetten voor warmte. Hiervoor is veel geld nodig omdat deze netten overgedimensioneerd zullen zijn zodat er op langere termijn meer warmte doorheen kan. Gevraagd wordt om een substantiële zogeheten capex ondersteuning. Waarschijnlijk is minder dan €100 per ton vermeden CO2-emissie nodig.

4 Subsidie voor restwarmte
Verstrek exploitatiesubsidie, vergelijkbaar met de SDE+, voor restwarmteprojecten.

5 Neem belangen glastuinbouw mee
Betrek de belangen van de glastuinbouw mee in het lopende energiebeleid, bijvoorbeeld als het gaat om het geothermiebeleid, de marktordening rond warmte en de ontwikkeling van de Warmterotonde Zuid-Holland en warmterotondes elders in het land.

Vorige week vroeg LTO Glaskracht Nederland Wiebes om een bijdrage van €20 miljoen voor de versnelde aanleg van het Warmte Systeem Westland. Onder deze noemer lanceert de brancheorganisatie een plan waarbij in de komende drie jaar diverse warmtenetten van de grond moeten komen die vervolgens aan elkaar gekoppeld gaan worden. Warmte Samenwerking Oostland (WSO) vroeg om €26 tot €46 miljoen waarmee in de periode tot aan 2025 de onrendabele top van een plan voor een warmteketen afgedekt kan worden.

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties