Vakblad voor de Bloemisterij Corona Ook oog hebben voor mentale steun tijdens coronacrisis

Ook oog hebben voor mentale steun tijdens coronacrisis

0

De coronacrisis veroorzaakt een acute noodsituatie in de Nederlandse tuinbouw. Situaties zoals vraaguitval, logistieke problemen en tekort aan arbeidskrachten vergen veel van de ondernemers en leveren ook zeer veel stress en mentale druk op. Ook hiervoor is tijdens deze crisis oog, ondernemers moeten een luisterend oor hebben voor de problemen die zij hebben.

Het Platform Zorg om boer en tuinder (ZOB) biedt onder meer deze mogelijkheid. Dit platform is ook beschikbaar voor ondernemers of anderen uit andere delen van het tuinbouwcluster dan primaire producenten op wie ZOB zich onder normale omstandigheden richt. De vrijwilligers van ZOB zijn goed bekend met of komen uit de agrarische sector. Ze beschikken over ruime ervaringsdeskundigheid met crisissituaties. ZOB werkt nauw samen met andere organisaties die actief zijn in zorg- en hulpverlening. Brancheorganisaties kunnen dit bericht doorsturen naar hun leden zodat men, mocht het nodig zijn, weet waar is aan te kloppen.

Beter vroeg dan laat hulp vragen

In een interview aanstaande vrijdag in de Bloemisterij adviseert Wim Biemans, coördinator Regio West Stichting Zorg om Boer en Tuinder, beter vroeg dan laat hulp te vragen. „Tuinders kloppen over het algemeen eerder dan boeren aan met hulpvragen, maar nog vaak niet vroeg genoeg. Ze denken problemen in eerste instantie zelf te kunnen oplossen, dat ligt in de aard van boeren en tuinders. Begrijpelijk, maar niet altijd verstandig.”

Op de vraag of ondernemers tevreden zijn na een beroep op Zorg om Boer en Tuinder te hebben gedaan, is het antwoord van Biemans volmondig ja. „ In de hele organisatie heb ik pas van één  reactie gehoord van een ontevreden hulpvrager die te hoge verwachtingen van ZOB had. Hij verwachtte direct oplossingen en adviezen, terwijl vrijwilligers in eerste instantie vooral een klankbord en een doorgeefluik zijn naar zakelijke of zorginstanties. Ze zijn een luisterend oor, denken mee en geven inzicht. Soms zijn ze het steuntje in de rug, de schop onder de komt of de arm over de schouder. Gedeelde smart is halve smart.”

„ZOB geeft geen adviezen. Vrijwilligers zijn vooral een klankbord en een doorgeefluik naar zakelijke of zorginstanties”, aldus Wim Biemans, coördinator Regio West Stichting Zorg om Boer en Tuinder.

Overheid en mentale klachten

Op 28 april is een overheidscampagne tegen mentale klachten tijdens de coronacrisis van start gegaan. Met de boodschap: ‘Somber of gespannen door het coronavirus? Praat erover’ wordt aandacht gevraagd voor de psychische gevolgen van de corona-uitbraak. Op de radio en op sociale media worden praktische tips gegeven en worden mensen opgeroepen om erover te praten of hulp te zoeken als dat nodig is. Staatssecretaris Paul Blokhuis van Welzijn wil met de campagne eraan bijdragen dat mensen deze periode mentaal zo goed mogelijk doorkomen.

Lees nu al het volledige interview met Wim Biemans in het digitale magazine van de Bloemisterij.

Reageer op dit artikel

avatar