Op zoek naar de ’trigger’

Als een bedrijf besluit in het buitenland te gaan ondernemen ontbreekt het bijna nooit aan de ‘drive’. De ’trigger’ daarentegen in bijvoorbeeld een land als Oeganda is er minder. Het is alsof je op een eigen eiland zit waar je alleen maar af en toe flessenpost krijgt van de buitenwereld.

In Nederland heerst er een constante ‘drive’ naar beter. Deze ‘drive’ is op elk bedrijf aanwezig en maakt het bedrijf tot wat het is. De concurrentie is groot en de verkoop bepalend. Deze factoren spelen een grote rol in de Nederlandse tuinbouw en geven de ’trigger’ voor verbeteringen en de ontwikkeling van kennis. Er wordt altijd onderzocht hoe er beter en efficiënter geproduceerd kan worden om uiteindelijk de gewenste kwaliteit te krijgen voor een zo laag mogelijke kostprijs.

Je bent je niet bewust van deze ’trigger’ tot je een tijdje in het buitenland bent. Als een bedrijf besluit in het buitenland te gaan ondernemen ontbreekt het bijna nooit aan de ‘drive’. De ‘drive’ is de passie van de ondernemer en de reden van het ondernemerschap. Hart voor het bedrijf en altijd de kar naar een hoger niveau trekken.

In het buitenland is de ’trigger’ daarentegen minder. Het is alsof je op een eigen eiland zit waar je alleen maar af en toe flessenpost krijgt van de buitenwereld. De ’trigger’ in het buitenland komt vaak alleen maar vanuit betrokken personen of organisaties. Dit is vaak een eenzijdige mening en niet de algemene ’trigger’ die je in Nederland ervaart waarbij je praat met collega`s op de voetbal, meeloopt op excursies en de handelsorganisaties spreekt op de veiling.

Op het eiland
De algemene ’trigger’ is er in het buitenland gewoon niet. Als je te lang op het eiland zit en te weinig kennis of ’triggers’ ontvangt van de buitenwereld ga je bedrijfsblind worden. De uitdaging wordt kleiner en de drijfveer naar verbeteringen worden minder. De onderneming komt stil te staan!

Voor veel ondernemers in het buitenland zijn de vakbladen een houvast om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen in de tuinbouw in Nederland. Er wordt op een andere manier in gelezen en er wordt gezocht naar bruikbare informatie voor hun eigen bedrijf. De artikelen kunnen de ’trigger’ geven om iets te onderzoeken of door te voeren in het bedrijf.

Een andere manier is om de ’trigger’ in te laten vliegen. Dit kunnen klanten zijn, collega`s, adviseurs of bijvoorbeeld een stagiair. Hierdoor krijg je een spiegel voor gehouden. Je hoort nieuwe ontwikkelingen en je wordt ‘getriggerd’ om na te denken over wat je doet en hoezo je dat doet in je onderneming. Dit houdt je onderneming scherp en ‘up to date’.

Ik denk dat de ’trigger’ en het contact met de sector één van de grootste behoeften is van een ondernemer in het buitenland. Iedereen doet dit op zijn eigen manier en hier bij Xclusive in Oeganda besteden ze daar veel tijd en energie aan om constant gevoed en ‘getriggerd’ te worden. Dit houdt de ondernemer en de onderneming scherp en blijft er altijd gezocht worden naar verbeteringen.

Stil staan is achteruit gaan. De ’trigger’ voorkomt het stil staan.

Gijs van Adrichem
Tuinbouw student
Gijs.vanadrichem@gmail.com