Oprichting HubWays een feit

  Na ruim drie jaar projectfase is op 29 november HubWays NV in Bunnik opgericht. HubWays is een digitaal logistiek platform dat samenwerking en ketenefficiency in sierteelttransport mogelijk wil maken.

  Met de oprichting van HubWays NV kunnen de initiatiefnemers het platform voorbereiden voor grootschalige toepassing in de praktijk. Ketenpartners kunnen dan eenvoudig communiceren en digitaal transportinformatie uitwisselen. De informatie die beschikbaar komt, moet ondernemers – individueel en in ketenverband – in staat stellen de efficiëntie van hun logistieke operatie verder te verbeteren.

  Dagelijks bevoorraden ruim 1.800 vrachtauto’s met sierteeltproducten de Nederlandse marktplaatsen. Administratieve rompslomp, het plegen van talloze telefoontjes en fouten bij overdracht van informatie moeten straks tot het verleden behoren. HubWays gaat aan samenwerkingspartners altijd online inzicht bieden in de status, locatie en tijdigheid van transportopdrachten.

  Gezamenlijk initiatief

  HubWays is een gezamenlijk initiatief van de Verenigde Sierteeltvervoerders (VSV), Vereniging van Groothandelaren in Bloemkwekerijprodukten (VGB), FloraHolland en Eyefreight.

  Henny van Hamersveld is benoemd als directeur van HubWays. Hij heeft ervaring in de ICT en heeft diverse managementfuncties bekleed. Er wordt gestart met het bouwen van het platform. Dit vindt plaats in nauwe samenwerking met de sector. Het platform dat door één logistieke taal de hele sector verbindt, zal in het vierde kwartaal 2014 volledig operationeel zijn.

  Bron: Vakblad voor de Bloemisterij