PIP Bommelerwaard ligt ter inzage

Het provinciale inpassingsplan (PIP) voor de herstructurering van de tuinbouw in de Bommelerwaard ligt van 7 april tot en met 19 mei ter inzage. Belanghebbenden kunnen in die periode beroep instellen bij de Raad van State in Den Haag.

Behalve het PIP, liggen ook de bijbehorende commentaarnota, de 131 zienswijzen en het vaststellingsbesluit ter inzage. Provinciale Staten van Gelderland stelden het inpassingsplan op 25 februari vast.

De stukken zijn digitaal in te zien op de websites van de provincie Gelderland, de gemeenten Zaltbommel en Maasdriel en via www.ruimtelijkeplannen.nl onder het nummer: NL.IMRO.9925.IPBommelerwaard-VST1).

Beleidsregels
Het Tuinbouwplatform Bommelerwaard is blij dat het PIP, na twintig jaar discussie over herstructurering, is vastgesteld. Hoe het PIP echter zal uitpakken voor de tuinders in de negen intensiveringsgebieden hangt volgens het platform echter af van de beleidsregels die de provincie Gelderland nog vóór de zomer wil presenteren.