’Pachysandra en Euonymus mogelijk waardplant buxusmot’

  Het is niet onwaarschijnlijk dat Pachysandra terminalis en Euonymus de potentie hebben als waardplant op te treden voor buxusmot. Bewijzen hiervoor uit de natuur zijn echter niet aangetroffen. Dat is te lezen op de website van Landelijke Gilden.

  Uit twee onderzoeken blijkt dat Pachysandra terminalis en Euonymus de potentie hebben om als waardplant voor buxusmot op te treden. Er zijn echter geen bevestigde meldingen dat in de vrije natuur de vlinders hun eitjes ook op deze planten afzetten. Maar waarnemingen in een gesloten omgeving maken dat volgens onderzoekers niet onwaarschijnlijk.

  Acht plantensoorten

  Een van de onderzoeken is uitgevoerd door het Vlaamse Proefcentrum voor de Sierteelt (PCS). De vraatschade van buxusmot werd getest op acht plantensoorten. Buxus sempervirens (als controle), Euonymus alatus ’Compacta’, Euonymus japonicus, Hedera hibernica, Ilex crenata ‘Convexa’, Osmanthus burkwoodii, Osmanthus heterophyllus, Pachysandra terminalis, Sarcococca hookeriana ‘humilis’.

  Deze soorten zijn gekozen omdat ze in de literatuur beschreven staan als mogelijke waardplanten in Oost-Azië, het oorspronkelijke verspreidingsgebied van de buxusmot. Onderzoek moest onder andere antwoord geven op de vraag of buxusmot gaat vreten aan andere planten als er in de buurt geen Buxus meer is te vinden.

  Afgesloten kooi

  Van elke soort zijn vijf planten in een afgesloten kooi samen gezet. Handmatig werden op twee momenten, in juni en september 2018, rupsen in de kooien uitgezet. Eind september vond de beoordeling plaats.

  Liesbeht Van Remoortere, PCS: „De meest soorten, behalve de buxus, vertoonden geen vraatschade. Enkel bij Pachysandra terminalis werd een lichte vraat vastgesteld. We zagen ook dat de vraat zeer beperkt was en na enkele happen stopte.”

  In de kooien van Pachysandra terminalis, Euonymus alatus ‘Compactus’ en Euonymus japonicus werden wel vlinders teruggevonden. Dat wijst er op dat rupsen erin slaagde te verpoppen. In de andere kooien bleek dat er na enkele weken geen rupsen meer te vinden waren.

  Vergelijkbaar onderzoek

  PCS heeft haar resultaten vergeleken met resultaten uit Nederlands onderzoek dat ook verscheen op de ecologische website Nature Today. In Nederland gebeurde een vergelijkbaar onderzoek op andere waardplanten voor buxusmot. Eline Arts, stagiair van Helicon MBO in Geldermalsen, heeft tijdens haar stage bij De Vlinderstichting ook kweekproeven uitgevoerd met de buxusmot.

  Ze heeft rupsen en vlinders van de buxusmot bij zes verschillende struiken geplaatst en gekeken wat er gebeurde. De rupsen aten flink van de buxus en de vlinders legden daarop hun eitjes, verpopten en leverden weer nieuwe vlinders af.

  Cotoneaster, Ilex crenata en Ligustrum vulgare werden niet door de rupsen gegeten. Er werden op de Ligustrum in de kooi wel eitjes afgezet, maar deze kwamen niet uit.
  Pachysandra bleek wel gegeten te worden door de rupsen. Ook op deze plant werden eitjes afgezet en hieruit kwamen wel rupsen die begonnen te eten. Dat gold ook voor Euonymus fortunei.

  Geen bewijzen uit natuur

  PCS trekt uit beide onderzoeken de conclusie dat Pachysandra terminalis als Euonymus de potentie hebben om als waardplant voor buxusmot op te treden. Er zijn echter nog geen bevestigde meldingen dat in de vrije natuur de vlinders hun eitjes ook op deze planten afzetten. Maar deze kweekwaarnemingen maken dat volgens PCS niet onwaarschijnlijk.

  guest
  3 Reacties
  Oudste
  Nieuwste Meest gestemd
  Inline feedbacks
  Bekijk alle reacties
  Marion Nap
  Marion Nap
  4 jaren geleden

  Bij aanraking dwarrelde het wit op van de buxusmotten uit zowel een Pieris japonica ‘Variegata’ als een Syringa microphylla ‘Superba’ deze zomer. Betekent dit dat beide heesters ook waardplanten zijn voor de buxusmot?

  Stephan Ong
  Stephan Ong
  2 jaren geleden

  Ja, heb er een foto van genomen dat volgens mij de buxusmot in een grote Japonica heester zit

  Stephan Ong
  Stephan Ong
  2 jaren geleden

  Deze dus….

  42D947DC-EE98-4740-8C70-9271D006BEAE.jpeg