Pilottraject plantenvervoer per trein naar Zweden beklonken

In een diesel-elektrisch geconditioneerde container is donderdag 9 april een pilottraject beklonken met een lading planten per trein naar Zweden. Dat is een proef met producten van de Nederlandse plantenexporteur Noviflora in Westland en onderdeel van project GreenCHAINge.

Er wordt gebruik gemaakt een Nederlands-Duitse vrachttrein, die ’s middags vertrekt uit Duisburg en de volgende ochtend vroeg in Zweden arriveert. De trein rijdt van Duisburg in Duitsland, waar de container vol planten per vrachtwagen uit Nederland aankomt, in 17 uur naar Helsingborg in Zweden.

Er gaan 43 ladingdragers vol planten (zogenoemde Deense karren) in, net zoveel als in een vrachtwagen. Omdat een vrachttrein geen elektriciteitsaansluiting heeft, is de geconditioneerde container voorzien van een dieselaggregaat, dat de stroom levert en de lading bloeiende potplanten exact op 15ºC geconditioneerd houdt.

Aan de voor dit traject in de sierteeltsector nieuwe transportvariant en andere vormen van duurzame logistieke innovatie wijdt de brancheorganisatie voor de groothandel in bloemen en planten VGB een seminar tijdens de Nordic Flower Expo in Malmö (13-15 april).

In GreenCHAINge, gericht op het vinden van andere vervoersmodaliteiten dan vrachtwagens en vliegtuigen voor sierteeltproducten, werken tal van organisaties in de sector, overheid en kennisinstellingen samen. Zoals: VGB, LTO Glaskracht Nederland, Universiteit Wageningen, FloraHolland en Plantum, exporteurs en importeurs.

Behalve op de trein, richt het samenwerkingsverband zich op zeetransport. Daarbij wordt de gehele keten bekeken, waarbij bijvoorbeeld veredelaars meedenken en leren welke soorten zich in het bijzonder lenen voor andere vervoersmodaliteiten en lange duur transport.

Doelstellingen van GreenCHAINge zijn het verduurzamen van en kostenbesparingen op de logistiek. Maar dat vergt wel optimale kwaliteitsbeheersing. De ambitie is in 2020 op bestemmingen boven de 800 kilometer 20% multimodaal exportvervoer (trein of schip) te hebben (15% minder CO2-uitstoot) en 40% per schip te importeren (36% minder uitstoot).