Ploumen bespreekt MVO in Kenia

Onlangs bracht minister Ploumen een bezoek aan Kenia. Bij Florensis werd door diverse partijen constructief gediscussieerd over MVO. Ploumen was nog niet terug in Nederland of ze kreeg een petitie van HIVOS aangeboden gericht tegen de bloemensector in Oost-Afrika. BAM! Alle deuren met een harde klap weer dicht.

Onlangs bracht minister Ploumen een bezoek aan Kenia. Bij Florensis werd door diverse partijen constructief gediscussieerd over MVO. Ploumen was nog niet terug in Nederland of ze kreeg een petitie van HIVOS aangeboden gericht tegen de bloemensector in Oost-Afrika. BAM! Alle deuren met een harde klap weer dicht

Het bezoek van Ploumen werd door de ambassade en het ministerie van Handel en Ontwikkeling, gezien als een mooie aanleiding voor een ronde tafel discussie over MVO in de tuinbouwsector in Kenia.

Dat over MVO de afgelopen tijd veel over te doen is (geweest) moge duidelijk zijn en de verhoudingen tussen verschillende betrokken partijen zijn al enige tijd behoorlijk gespannen. Het bezoek van de minister zou deze partijen weer op een positieve manier met elkaar in gesprek kunnen brengen.

Wij (Florensis) werden gevraagd om gastheer te zijn voor deze discussie, waarbij naast de minister en ambassadeur, ook ontwikkelingsorganisaties als HIVOS, Kenyan Human Right Watch en Wereld Natuur Fonds uitgenodigd waren. Vanuit de Keniaanse overheid was het ministerie van Arbeid aanwezig. En vanuit de tuinbouw FloraHolland, Kenya Flower Council, Imarisha/Lake Naivasha Growers Group en ikzelf.

De discussie was erg open en constructief. Het Wereld Natuur Fonds gaf aan dat het op het moment erg goed met de bloemensector samenwerkt en dat door deze samenwerking veel bereikt wordt. Openheid, eerlijkheid en gezamenlijk verantwoordelijkheid nemen is de manier voorwaarts.

Kenyan Human Right Watch gaf aan dat er met meerdere bedrijven goede banden zijn aangehaald, maar dat het moeilijk blijft om problemen te bespreken. Dat was een belangrijk terugkerend punt, gezamenlijk in discussie gaan en gezamenlijk naar oplossingen kijken zonder elkaar aan de schandpaal te nagelen.

Wat wederom duidelijk naar voren kwam is dat er een paar rotte appels zijn, die het verzieken voor iedereen. De ambassadeur, en minister Ploumen hebben echter gezorgd voor een goede discussie en partijen weer met elkaar in gesprek gebracht. Deuren gingen weer op een kier en dus zijn er mogelijkheden om gezamenlijk problemen op te pakken.

Met verbijstering vernam ik echter dat minister Ploumen bij terugkeer naar Nederland het vliegtuig nog niet uit was of ze kreeg al een petitie aangeboden van HIVOS om iets te doen aan de bloemensector in Oost Afrika. HIVOS, die nota bene bij de discussie aanwezig was geweest en daar gezien had hoe belangrijk het is om dingen samen op te pakken in plaats van op de relkist te gaan staan!

Alsof dat nog niet erg genoeg was, werd er het volgende weekend een hele campagne gelanceerd, te beginnen met een groot openingsfeest, die in mijn ogen niet anders geïnterpreteerd kan worden als bedoeld tegen de Oost Afrikaanse bloemensector.

BAM! Alle deuren met een harde klap weer dicht.

Tja, dan voel je je niet serieus genomen en vraag je je af of de aanwezige partijen wel écht zo eerlijk en open zijn als ze het lieten blijken.

Aanstaande zaterdag zijn er veel Nederlandse bedrijven die in Kenia werkzaam zijn uitgenodigd bij de ambassadeur om te praten over de toekomst van MVO in Kenia. Hopelijk kunnen we alsnog wat dingen samen oppakken.

 
Reactie Kristina Ullrich, Advocacy officer Hivos:

Geachte heer Verbeek,
 
Met interesse heb ik uw blog gelezen. Goed om te horen dat u de discussie tijdens de round-table eind oktober met o.a. minister Ploumen, vertegenwoordigers vanuit het bedrijfsleven en een aantal ngo’s als erg open en constructief hebt ervaren.
 
Ook Hivos zoekt de dialoog en constructieve samenwerking met de bedrijven uit de bloemenketen. Met de door ons aan minister Ploumen aangeboden petitie spreken zich ruim 10.000 consumenten uit voor een groter aanbod van eerlijke bloemen in Nederland. Eerlijk geproduceerde bloemen zijn namelijk nog beperkt voorradig in winkels en supermarkten. Ik denk dat ook u en Florensis het doel onderschrijven om het aanbod eerlijke bloemen te verhogen. We zien dan ook niet waarom deze petitie – zoals u het in uw blog verwoord – gericht zou zijn tegen de bloemensector in Oost-Afrika. Dat het aanbieden van de petitie de start zou zijn van een hele campagne van Hivos ingebed in een groot openingsfeest is onjuist, want ten eerste is de petitie aangeboden tijdens de door de Max van der Stoel Stichting georganiseerde Afrikadag en ten tweede is onze campagne “Power of the fair trade Flower” reeds vorig jaar gestart. Na 2 november jl. (de Afrikadag) hebben we geen campagneactiviteiten uitgevoerd.
 
Graag willen we tijdens ons volgend bezoek aan met u kennismaken om dit misverstand uit de weg te ruimen en te kijken welke mogelijkheden voor een constructieve samenwerking tussen Florensis en Hivos bestaan.