’Positie netleverende WKK’s blijft onveranderd slecht’

De marktpositie van netleverende WKK’s is het afgelopen jaar onveranderd slecht gebleven, ondanks heftige bewegingen in de prijzen van gas, kolen en elektriciteit. Dat blijkt uit de jongste WKK-barometer van Energy Matters.

Voor de komende drie jaar wordt verwacht dat tuinders die al een WKK hebben, rendabel kunnen draaien. Voor telers die WKK-stroom voor hun belichting gebruiken, verbetert de situatie zelfs, afhankelijk van de verhouding eigen gebruik versus netlevering. Investeren in WKK voor enkel netlevering blijft voorlopig af te raden. Pas na 2020 komt een betere sparkspread in zicht.

De overcapaciteit, met alle oude en de nieuwe kolencentrales, werkte in 2015 sterk door op de Nederlandse elektriciteitsmarkt. Eind 2015 is echter ruim 1.600 MWe aan kolenvermogen uit de markt gehaald, wat de overcapaciteit vermindert. Ook zal naar verwachting de (netto) stroomimport ten opzichte van voorgaande jaren afnemen en de elektriciteitsvraag weer wat gaan aantrekken door een groeiende economie.

Het wegvallen van de belasting op kolen en de huidige lage brandstofkosten houden de sparkspread echter onder druk. Over drie tot vier jaar verbetert de situatie door een verwachte hogere CO2-prijs, het uit bedrijf nemen van bruinkool- en kerncentrales in Duitsland en een grotere behoefte aan flexibel vermogen in Nederland.