Praktijkdemo voor zuivering spuiwater

De Tuinbouw Ontwikkelingsmaatschappij (TOM) start in Nieuw Prinsenland met de bouw van een demonstratie-installatie voor de verwijdering van gewasbeschermingsmiddelen uit spui en filterspoelwater.

De installatie werkt op basis van een soort geavanceerde oxidatie. Hij wordt gebouwd door Bruine de Bruin en Van Remmen UV Techniek, in samenwerking met het CEW (Centre of Expertise Water Technology). „Het gaat om een combinatie van bewezen technieken die nog niet eerder op een dergelijke waterstroom zijn getest”, zegt Ardi Schrama, eigenaar van Bruine de Bruin. Het streven is om meer dan 80% van de gewasbeschermingsmiddelen te verwijderen.

Aanvaardbare kostprijs
Deze installatie wordt de eerste in zijn soort die in de praktijk draait. Het doel van de demo is om aan te tonen dat de gewasbeschermingsmiddelen tegen een aanvaardbare kostprijs kunnen worden verwijderd. Wat de kostprijs wordt, moet gedurende de demo duidelijk worden. Als de installatie bevalt blijft hij staan en wordt hij overgenomen door de tuinders.
In Nieuw Prinsenland in Steenbergen zijn op dit moment drie groentetelers gevestigd, die collectief hun spuiwater opvangen. De zuiveringsinstallatie kan 5 kuub per uur aan, wat genoeg is voor de huidige bezetting. Dit kan worden uitgebreid naar 10 kuub per uur. Dat zou voldoende moeten zijn als het gebied is volgebouwd.
De planning is dat in juni 2014 het eerste water wordt behandeld.