Principe-akkoord over Cao Open Teelten

Werkgevers en werknemers hebben een principe-akkoord bereikt over de nieuwe Cao Open Teelten, waaronder ook zomerbloementelers vallen.

De nieuwe cao loopt van 1 juli 2014 tot en met 30 juni 2015. Werknemers krijgen een loonsverhoging van 1,5% per 1 januari 2015. Verder komt er een aparte loonschaal voor mensen met een arbeidsbeperking inspelend op de Participatiewet die 2015 van kracht wordt.

Overeenstemming piekarbeid
Piekarbeid blijft mogelijk, doordat is overeengekomen dat piekarbeiders geen pensioen opbouwen. Van hun loon hoeft dus geen pensioenpremie afgedragen te worden. Piekarbeiders blijven daardoor, net als in de huidige regeling Gelegenheidsarbeid, per jaar maximaal acht weken inzetbaar. De nieuwe piekarbeidregeling gaat 1 januari 2015 in.

Duurzame sector
Sociale partners hebben verder afgesproken nog tijdens de looptijd van deze nieuwe cao te komen tot een methode om oneerlijke concurrentie op arbeidsvoorwaarden te voorkomen en het gebruik van (schijn)constructies in de sector tegen te gaan. Doelstelling is het streven naar een duurzame sector met duurzame arbeidsverhoudingen.