Prioriteit Dijksma: harmonisatie toelating van gewasbeschermingsmiddelen

Staatssecretaris Dijksma zet sterk in op de harmonisatie en het gelijke speelveld voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen in Europese Unie. In een Kamerbrief formuleert ze acties zowel op nationaal als Europees niveau.

„Verschillen in toelatingen kunnen er in de toekomst alleen zijn als er sprake is van specifieke, objectief vastgestelde, nationale omstandigheden”, aldus de bewindsvrouw. Vandaar dat het Ctgb bezig is een lijst op te stellen van specifieke omstandigheden in verband met milieu of landbouw die als zodanig voor de Nederlandse situatie zullen worden beoordeeld. De lijst zal binnenkort verschijnen.

Bij het nemen van een beslissing over vrijstellingen van toelatingen voor noodsituaties zal Dijksma telkens ook bezien wat de ons omringende lidstaten doen of hebben gedaan.

In 2015 zal Dijksma verder inzetten op het samen optrekken met andere lidstaten in het geval van invasieve plagen die teelten bedreigen. Daarbij noemt zij de Suzuki fruitvlieg als voorbeeld. Ook op het gebied van de vrijstellingen wil Dijksma binnen de Europese Unie samenwerken en gebruik maken van elkaars beoordelingen. Daarnaast worden, waar mogelijk samen met de Europese Commissie, expertworkshops gepland om harmonisatie van beoordelingen tussen lidstaten verder te bevorderen.