Proefboringen schaliegas pas na landelijk onderzoek

In afwachting van de resultaten van een nog uit te voeren landelijk onderzoek naar alle mogelijke locaties voor proefboringen naar schaliegas in Nederland wordt nog geen besluit genomen over eventuele boringen.

Dat heeft minister Henk Kamp van Economische Zaken (EZ) aan de Tweede Kamer geschreven, op woensdag 18 september.

De studie, die een tot anderhalf jaar in beslag zal nemen, moet meer inzicht geven in waar eventuele proefboringen het meest verantwoord uitgevoerd kunnen worden. Het gaat hierbij om een landelijke onderzoek dat voor potentiële locaties in Nederland inzicht geeft in de te verwachten effecten van schaliegasboringen op milieu, landschap en natuur.

Andere benadering
Kamp wil een andere werkwijze hanteren. ’Mogelijke locaties voor proefboringen naar schaliegas werden tot nu toe aangewezen door bedrijven die een vergunning aanvragen. Ik wil zelf een oordeel kunnen vormen over alle locaties in Nederland waar proefboringen mogelijk zijn. Vervolgens kan de aandacht zich richten op die locaties waarvan bekend is dat een mogelijke proefboring kansrijk is en waar de veiligheidsrisico’s het best ondervangen kunnen worden.’

Optimalisatie
De onderzoeksperiode wordt gebruikt om samen met onder meer drinkwaterbedrijven, de mijnbouwsector en Staatstoezicht op de Mijnen te onderzoeken hoe boortechnieken kunnen worden geoptimaliseerd zodat mogelijke risico’s van vervuiling van grond- en oppervlaktewater kunnen worden ondervangen.