Projectideeën indienen voor subsidie topsector T&U

Sinds 17 april kunnen tuinbouwondernemers hun projectideeën voor kennis en innovatie indienen bij de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen (T&U). Daarbij moet het gaan om ideeën die samen met kennispartijen vanaf 2016 kunnen worden uitgevoerd in een publiek-private samenwerking.

Voor de subsidieregeling is vanuit de topsector T&U € 3 miljoen beschikbaar. Projectideeën kunnen tot 18 mei worden ingediend. Voor de volledige projectvoorstellen geldt de deadline van 14 september. Kijk hier voor meer informatie over de oproep, de formats en de wijze van indienen.

Projectideeën moeten een korte omschrijving bevatten van het onderzoeksproject, de beoogde projectpartners en kennisinstelling(en) en een begroting. De indieners met projectideeën die het beste in de T&U-agenda passen, krijgen een uitnodiging hun idee uit te werken tot een projectvoorstel. Ook ontvangen ze suggesties voor verdere aanpassing.

Niet verplicht, wel aanbevolen
De fase van projectideeën is niet verplicht, maar wordt wel sterk aanbevolen. Partijen kunnen er ook voor kiezen meteen een volledig voorstel in te dienen.