Protest tegen mogelijke schaliegaswinning in Westland

Het Platform Duurzaam Westland – waarin enkele ondernemers, burgers en de gemeente Westland een duurzamere gemeente nastreven – keert zich tegen mogelijke schaliegaswinning in het Westland.

Minister Henk Kamp van Economische Zaken (EZ) is voornemens in enkele gebieden onderzoek te laten uitvoeren naar de milieugevolgen van mogelijke schaliegaswinning. Uit de eerder dit jaar verschenen ’Concept notitie reikwijdte en detailniveau planMER – Structuurvisie Schaliegas’ van EZ blijkt dat het Westland één van die gebieden is. De glastuinbouwgemeente ligt in een gebied waarin zich, volgens TNO, potentieel schaliegashoudende lagen bevinden op een diepte van 1 tot 5 km.

Het Platform Duurzaam Westland wijst er op dat de schaliegaswinning in onder andere de Verenigde Staten tot grote milieuproblemen heeft geleid en tot vernieling van landschappen. Ook hebben gemeenten elders in Nederland hun bedenkingen over de winning van deze fossiele brandstof.

Brede inspraak
De eerdergenoemde concept notitie zal komend najaar worden vastgesteld. Begin 2015 komt Kamp vervolgens met een ontwerp-Structuurvisie Schaliegas, waarop brede inspraak mogelijk is.