’Provincie moet regie nemen in energieverduurzaming Limburgse glastuinbouw’

De provincie Limburg moet de regie nemen om met de glastuinbouw, gemeenten en industrie te komen tot een ’Aanpak energie en verduurzaming Limburgse Glastuinbouw’. Die oproep deed voorzitter Jean Aerts van de LLTB-vakgroep Tuinbouw Bedekte Teelten tijdens een recente vergadering van de Statencommissie voor Ruimte, Landbouw en Natuur van de provincie Limburg.

Concreet vroeg Aerts Provinciale Staten om de vakgroep te ondersteunen bij de verkenning naar het actueel en toekomstig energiegebruik in de glastuinbouw en mogelijkheden voor verduurzaming . De LLTB’er maakte gebruik van de inspraakmogelijkheid bij de behandeling van nota ’Limburg agro voor de wereld van morgen’.

Aerts benadrukte in zijn reactie dat de glastuinbouw binnen het programma Kas als Energiebron, samen met de overheid al lange tijd aan energieverduurzaming werkt. „En met
succes! Uit onafhankelijke monitoring blijkt dat de CO2-emissie vanuit de glastuinbouw over de laatste tien jaar met tientallen procenten is teruggedrongen. Sterker nog: onze sector haalt zijn reductiedoelstellingen.

Forse stappen
Ook Limburgse glastuinders hebben volgens Aerts forse stappen gezet met onder meer warmte-koudeopslag, biomassa, geothermie, energiebesparing en Het Nieuwe Telen. „Glastuinders zijn individueel of in clusters echter niet of nauwelijks in staat op eigen kracht te verduurzamen. Dat geldt óók voor voorlopers en grote bedrijven”, zo motiveerde Aerts zijn oproep voor regie en ondersteuning van de provincie.

Om te illustreren dat de glastuinbouw met LTO Glaskracht Nederland en de LLTB een serieuze en constructieve verduurzamingspartner is, overhandigde hij het boek ’Voorwaarts Mars’ aan de Gedeputeerden Daan Prevoo (Klimaat en Energie) en Hubert Mackus (Landbouw) en aan commissievoorzitter Yolanda Claessens.

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties