Provincie Noord-Brabant geeft garantstelling voor vijf aardwarmteboringen

De provincie Noord-Brabant stelt zich voor maximaal €3,5 miljoen garant voor vijf boringen naar aardwarmte, waarvan de eerste in 2018 zal plaatsvinden. De garantstelling vloeit voort uit een vorig jaar gesloten Green Deal, die onder meer gaat om aardwarmtelevering aan groenteteeltbedrijf Van Gog Kwekerijen in Deurne en diverse glastuinders in Asten en Someren.

De eerste boring, op 3 km diepte, zal volgend jaar plaatsvinden bij frietfabrikant Agristo in Tilburg. Verwacht wordt daar water van 90ºC omhoog te kunnen halen. Hoewel er in Tilburg al veel bodemonderzoek is gedaan, is onduidelijk of de doorlaatbaarheid van de grond ter plaatse voldoende is om het warme water te kunnen oppompen. De boring is bedoeld om dat te ontdekken.

Als er bij deze eerste boring geen beroep hoeft te worden gedaan op de garantstelling van de provincie, kan gestart worden met de vier andere aardwarmteprojecten. Daarbij is bierbrouwer Bavaria in Lieshout het eerste aan de beurt, waarna de andere projecten volgen (Van Gog Kwekerijen en stadsverwarmingsnet Helmond, diverse glastuinders in Asten en Someren en het bestaande warmtenet van de Amercentrale. Bij elkaar moeten deze vijf projecten jaarlijks 1,5 Petajoule aan energie leveren, wat overeenkomt met de warmte voor 35.000 woningen.

Green Deal
De boringen worden uitgevoerd door Geothermie Brabant, een consortium dat onder meer bestaat uit Hydreco Geomec en het provinciale Energiefonds Brabant. Zij investeren €100 miljoen in de vijf aardwarmteprojecten. Vorig jaar werd hiervoor een Green Deal gesloten tussen de ministeries van EZ en I&M, de gemeenten Helmond, Tilburg, Breda en Someren en de afnemers van de warmte, te weten Agristo, Bavaria, Ennatuurlijk, Vlisco Nederland, Van Gogh kwekerijen, stichting Woonpartners, stichting Wijkraad Rijpelberg en coöperatie Duurzame energie Reeshof.

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties