Publicatie NeemAzal-T/S ongenuanceerd

Dat NeemAzal-T/S schadelijk zou zijn voor bijen en hommels, spreekt toelatingshouder Nufarm met klem tegen. Zij reageert daarmee op een publicatie in het wetenschappelijk tijdschrift Ecotoxicology.

In de publicatie in Ecotoxicology wordt beweerd dat insecticide de overlevingskansen en voortplanting van hommels in gevaar zou brengen, zelfs als het wordt toegepast conform de huidige gebruiksvoorschriften. „Onzin, NeemAzal-T/S is toegelaten door het Ctgb en is gebaseerd op onderzoek waarin NeemAzal-T/S veilig is verklaard voor hommels en bijen. In de tien jaar dat het nu op de markt is in Nederland, België, Luxemburg, Duitsland en Oostenrijk hebben we nooit ook maar een klacht gehad over nadelige gevolgen voor hommels”, reageert een woordvoerder van Nufarm. Bovendien wijst hij er op dat het onderzoek waaraan wordt gerefereerd in Ecotoxicology geen NeemAzal-T/S is toegepast, maar een middel welk niet is toegelaten op de Nederlandse markt.

Kamerlid Ouwehand van de Partij voor de Dieren heeft de publicatie onder de aandacht van staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken gebracht. De bewindsvrouw heeft toegezegd dat de publicatie zal worden meegenomen in de aanvraag tot herregistratie van NeemAzal TS. Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) zal voor 1 december 2016 tot een besluit komen. Dijksma ziet geen reden de insecticide per direct te verbieden, omdat zij daar niet over gaat maar het Ctgb daarvoor de bevoegde instantie is.

NeemAzal-T/S is in bloemisterigewassen, zowel bedekt als onbedekt, toegelaten voor de bestrijding van wittevlieg, spint, trips, rupsen en diverse luizensoorten (onder andere rozenluis en groene perzikluis).