PvdA: Niet terugvallen op correctiemiddelen

De PvdA ziet niets in het op recept verkrijgbaar maken van correctiemiddelen. „Door terug te kunnen vallen op correctiemiddelen wordt het biologische evenwicht verstoord en duurt de overgang naar volledig biologische gewasbescherming alleen maar langer”, laat een woordvoerder van de PvdA-Tweede Kamerfractie desgevraagd weten.

Met de stelling dat de overheid snel een oplossing moet vinden om correctiemiddelen beschikbaar te houden voor telers, bijvoorbeeld door zulke middelen op recept verkrijgbaar te laten zijn, is de PvdA het oneens. „Biologische methoden verhouden zich slecht met het inzetten van chemische bestrijdingsmiddelen. Het kost tijd om de volledige ommezwaai te maken naar biologische gewasbescherming, maar het is wel mogelijk. Door terug te kunnen vallen op correctiemiddelen wordt het biologische evenwicht verstoord en duurt de overgang naar volledig biologische gewasbescherming alleen maar langer.”

De partij van vice-premier Lodewijk Asscher is het ook niet eens met de stelling dat de overheid het toelatingsbeleid voor gewasbeschermingsmiddelen beter moet afstemmen met het bedrijfsleven. „De vraag of een tuinder duurzaam teelt, hangt meer samen met zijn eigen afwegingen zoals een kosten-batenafweging en oog voor milieu en leefomgeving. Dit heeft slechts beperkt iets te maken met de afstemming tussen overheid en bedrijfsleven.”

De partij stelt onomwonden vast dat er „in een moderne maatschappij geen plaats meer is voor chemische bestrijdingsmiddelen, temeer daar er goede, milieuvriendelijke, alternatieven bestaan”. De overige standpunten van de PvdA over zaken die betrekking hebben op de glastuinbouw lees je in het Vakblad voor de Bloemisterij nummer 10.

Doe mee met de verkiezingspoll van het Vakblad voor de Bloemisterij en bekijk direct de uitslag.

TOT AAN DE TWEEDE KAMERVERKIEZINGEN OP 15 MAART LAAT DE BLOEMISTERIJ OP DEZE SITE ELKE WERKDAG EEN POLITIEKE PARTIJ AAN HET WOORD OVER DE GLASTUINBOUW.