PvdA Westland: Wordt er aardwarmte gewonnen nabij gasvelden?

De PvdA-fractie in de Westlandse gemeenteraad wil weten of er in Westland naar aardwarmte wordt geboord of aardwarmte wordt gewonnen in de buurt van aardgasvelden. De partij heeft daarover schriftelijke vragen gesteld aan het college van B & W. Aanleiding voor de PvdA-vragen is het kritische rapport van Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) over de aardwarmteplannen van de gemeente Groningen.

PvdA Westland stelt te beseffen dat burgemeester en wethouders van Westland de gemeenteraad eerder dit jaar meerdere keren hebben verzekerd dat er voldoende aandacht is voor de veiligheidsrisico’s bij aardwarmteboringen. Zeker bij de Triasboring, waar de gemeente nauw bij is betrokken, is de projectleiding volgens B & W in handen van ervaren organisaties.

Toch wil de PvdA-fractie van het college weten of er bij de aardwarmteboringen in Westland wel uitgebreide risicoanalyses zijn gemaakt met betrekking tot de effecten op de omgeving. Ook vraagt de partij of er in Westland aardwarmteboringen of -exploitaties zijn uitgevoerd of gepland in de buurt van aardgasvelden en -winningen. In Westland wordt door de NAM op enkele locaties aardgas gewonnen.

Verder wordt gevraagd of SodM deze situaties heeft onderzocht en zo ja, wat zijn bevindingen zijn. En als SodM er niet bij betrokken was, is er bij de uitgevoerde risicoanalyses dan voldoende aandacht besteed aan de omgevingsrisico’s? En, zo wil de PvdA weten, welke voorzorgen zijn er getroffen?

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties