Raad van State kritisch over wetsvoorstel kredietunies

De Raad van State is kritisch over een CDA-wetsvoorstel om de regels voor kredietunies te versoepelen. Het adviesorgaan van de regering vraagt zich af in hoeverre dat bijdraagt aan verbetering van de moeilijke positie waarin veel mkb-bedrijven momenteel verkeren.

Dat blijkt uit een op 14 oktober verschenen advies van de Raad van State over het initiatiefwetsvoorstel Wet toezicht kredietunies van de CDA-Tweede Kamerleden Hijum en Mulder.

Een kredietunie is een in Nederland relatief nieuw verschijnsel. Het zijn coöperaties waarmee ervaren, kapitaalkrachtige (oud)ondernemers in bedrijven van collega’s in dezelfde branche of regio kunnen investeren. Wie een beroep wil doen op een kredietunie moet er lid van worden. Het gaat vaak om bedragen tot € 250.000. Kredietunies kunnen volgens LEI Wageningen UR mogelijk een oplossing bieden voor de financieringsproblemen in de tuinbouw.

Tekort aan krediet
Het CDA vindt dat kredietunies nu nog aan veel te strenge eisen moeten voldoen en is uit op versoepeling daarvan. De Raad van State vindt dat beter aangetoond moet worden dat een tekort aan krediet (mede)oorzaak is van de verslechterde positie van het mkb. Er kunnen volgens de Raad van State ook andere oorzaken zijn. Daardoor zou ook een kredietunie niet in staat zijn een krediet te verstrekken omdat dit niet afgelost zou kunnen worden.

Risico’s
Ook wijst de Raad van State erop dat kredietunies aan risico’s blootstaan die vergelijkbaar zijn met de risico’s bij banken. Als de markt verslechtert, kunnen de leden van een kredietunie bijvoorbeeld besluiten op grote schaal ingelegde gelden terug te halen. In een reactie op het advies laten Hijum en Mulder weten dat van de leden van een kredietunie verwacht mag worden dat zij weten met welke risico’s hun deelname gepaard gaat.