Rabobank verhoogt stimuleringskapitaal

Rabobank Nederland heeft recent het stimuleringskapitaal waarop ondernemers een beroep kunnen doen verhoogd. Nu wordt maximaal € 1 miljoen als achtergestelde lening verstrekt; een verdubbeling ten opzichte van de oude situatie.

De regeling Stimuleringskapitaal is een bestaand product van Rabobank Nederland. De verdubbeling van het maximale bedrag voor een achtergestelde lening is voornamelijk ingegeven door de financiële bedrijfssituatie van veel glastuinbouwbedrijven.

Ondernemers met een goed investeringsplan kunnen voor hun investeringen een beroep doen op stimuleringskapitaal van de Rabobank. De looptijd is maximaal 15 jaar, waarvan de eerste 5 jaar aflossingsvrij kunnen zijn. „Het biedt ondernemers met een goede vermogenspositie meer ademruimte om te kunnen investeren”, verwoordt Cor Hendriks, sectormanager tuinbouw.