Rekenkamer Westland bekijkt ondernemings- en vestigingsbeleid gemeente

Slaagt de gemeente Westland erin om de bestaande bedrijven binnen haar grenzen succesvol te laten ondernemen? Kunnen nieuwe bedrijven zich makkelijk in Westland vestigen om zo de werkgelegenheid en economie te versterken? Zijn Westlandse ondernemers tevreden? Is de Westland te eenzijdig op de tuinbouw gericht? Op deze en andere vragen hoopt de Rekenkamercommissie Westland (RKC) antwoord te krijgen in een deze maand gestart onderzoek.

De RKC, een onafhankelijke commissie, is door een aantal fracties in de gemeenteraad gevraagd om onderzoek te doen naar het economisch vestigingsbeleid van de gemeente. Gekeken zal worden of dat concurrerend genoeg is of niet. Daarbij zal ook worden nagegaan hoe het Westlandse beleid zich verhoudt tot dat van andere gemeenten. Wat zijn de beoogde resultaten en effecten van de projecten, activiteiten en middelen? En in welke mate dragen die zaken bij aan een concurrerend ondernemings- en vestigingsklimaat?

In het Algemeen Dagblad zei André Timmerman van de RKC hier deze week over dat het onderzoek tot doel heeft om terug te blikken op de in 2010 geïntroduceerde Westland Agenda, ook wel het ’open armen-beleid’ genoemd. „Dat beleid staat voor het trekken en behouden van ondernemingen in het Westland. Dit heeft succesvolle acties opgeleverd en heeft tot de Westland Agenda II geleid. Nu, zeven jaar later, gaat de rekenkamer kijken naar het oorspronkelijke plan van het ’open armen-beleid’ en de uitwerking ervan. We gaan zoeken naar verbeterpunten en leermomenten binnen het beleid.”

Voorwaarts mars
In het gisteren verschenen boek ’Voorwaarts mars – over de circulaire kas als kans voor de toekomst’, waarin LTO Glaskracht Nederland zijn toekomstvisie uiteenzet, laat groenteteler Rob Baan zich overigens zeer kritisch uit over het Westlandse economische vestigingsbeleid. Hij waarschuwt voor het weglekken van kennis door de komst van buitenlandse bedrijven. „Laatst nog werd ik geconfronteerd met de vestiging van een buitenlandse concurrent in de regio die actief bleek te zijn geworven door de regionale ontwikkelingsmaatschappij. Hetzelfde geldt voor de eindeloze stromen buitenlandse studenten. Allemaal prima, maar ze hebben wel toegang tot alle kennis. Soms ook ontwikkelen ze die zelf en nemen die kennis vervolgens mee naar huis”, aldus Baan.

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties