Relatie tussen olie en gas ver te zoeken

De relatie tussen de olie en gasmarkt lijkt alleen van toepassing als de prijs van olie stijgt. Nu de olie al een aantal weken aan het dalen is, blijft de gasprijs toch stijgen. Verklaringen hiervoor worden gezocht in de hoge prijs van steenkool. Gas is namelijk een concurrerende fossiele brandstof voor de opwek van elektra door middel van kolen. De kolenprijs is op een hoog niveau door de nog altijd grote vraag vanuit onder meer China, en de afname van de Chinese kolenproductie.

De prijs van de spotmarkt is gestegen, mogelijk doordat er verschillende elektra centrales in onderhoud zijn waardoor er gemakkelijk overgeschakeld wordt op gas en ook is er extra vraag voor de vulling van de gasvelden voor het gebruik in de winter.

Opmerkelijk is dat de gasvelden in de winter in korte tijd leeg getrokken worden en er vervolgens meer dan een half jaar nodig is om ze te vullen en dat de prijs van daggas daardoor nog hoger is dan in afgelopen winter.

Foto: Shutterstock

Elektriciteit
De spotprijzen hebben na een week met lagere prijzen weer een lichte stijging laten zien doordat onder meer de zon en wind het laten afweten. De lange termijnprijzen worden door sentiment van de dagmarkt opgedreven alsmede door de lichte stijging van de kolenprijzen. De uitval van elektriciteitscentrales is voor de korte termijncontracten en door sentiment ook voor de lange termijncontracten ongunstig. Voor wat betreft het uitvallen van de kerncentrale in Borsele is er nog geen duidelijkheid per welke datum de centrale weer in gebruik genomen zal worden. Het wachten is op een onderdeel waarmee de hoofdkoelmiddelpomp gerepareerd kan worden. Onder voorbehoud is gepland dat de centrale per 13 september weer in gebruik genomen kan worden.

Het gebruik van kernenergie is aan het toenemen, met name in Rusland en China. Afgelopen jaar zijn er wereldwijd 4 centrales bijgekomen, en binnen ruim een jaar zullen er nog eens 25 stuks bijkomen. De bouwtijd van een centrale is in korte tijd afgenomen van 74 maanden naar 58 maanden. De brancheorganisatie verwacht dat binnen 30 jaar tijd 25% van alle elektra wordt opgewekt door kernenergie, op dit moment is dit 10%.

Olie
De voorraad ruwe olie in de Verenigde Staten is afgelopen week gegroeid. Elke week, op woensdag, worden de voorraadcijfers van ruwe olie bekend gemaakt en zo ook de hiervan afgeleide producten. Verantwoordelijke voor deze cijfers is de Energie Informatie Administratie (EIA). Analisten hadden vooraf zoals elke week een inschatting gemaakt van de te verwachten voorraad, maar deze bleek faliekant verkeerd. Ze hadden verwacht dat er een afname zou zijn van circa 2,5 miljoen vaten ruwe olie maar uit cijfers bleek juist een toename te zijn van 6,8 miljoen vaten, dit is toch al snel een verschil van ruim 9 miljoen vaten. Ook de voorraden van olie afgeleide producten zoals destillaten bleken groter dan verwacht. Handelaren zijn het vertrouwen in olie aan het verliezen wat een daling van de koers in de hand werkt. De koers van olie heeft duidelijk een dalende trend te pakken omdat de koers vanaf begin juli met stapjes bijna 10 dollar is gedaald.

Deze update is verzorgd door NIFE Energieadvies.

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties