’Rijk moet boegbeeld aanstellen voor modernisering teeltareaal’

Het Rijk moet iemand als nationaal boegbeeld aanstellen, die de regie neemt over de modernisering van het teeltareaal in de tuinbouw en voor doorbraken zorgt op dat gebied.

Dat schrijft voorzitter Sjaak van der Tak van Greenport Holland Overheden in een brief aan de Tweede Kamer. Hij reageert daarmee op staatssecretaris Sharon Dijksma van Economische Zaken (EZ), die de Kamer eerder deze maand schreef dat het Rijk geen regie zal nemen op de landelijke afstemming van de herstructurering van de glastuinbouw. Volgens de staatssecretaris is dat een taak voor de betrokken provincies, gemeenten en het tuinbouwbedrijfsleven.

Greenport Holland Overheden is het niet met Dijksma eens. „We wilen benadrukken dat het Rijk in dezen ook een rol en taak heeft”, aldus Van der Tak. EZ moet volgens Greenport Holland Overheden daarom een nationaal boegbeeld aanstellen. De organisatie noemt daarbij geen namen.

Actieplan
Dat boegbeeld moet een actieplan schrijven dat aandacht heeft voor de inzet van instrumenten voor onder meer: het slopen van voormalige bedrijfswoningen die herstructurering belemmeren, saneringen via bijvoorbeeld slooppremies en het in depot nemen van gronden. Verder moet hij de lopende pilot-projecten in het kader van ’Modernisering teeltareaal’ voortvarend uitvoeren. Ook dient hij met een ’financieringsconstruct’ te komen voor versterking van het eigen vermogen van telers die met aardwarmte willen beginnen.