Rijksbegroting 2016 pakt gunstig uit voor tuinbouw

Meest in het oog springende maatregel uit de Rijksbegroting 2016 is een verlaging van de lasten op arbeid met in totaal € 5 miljard. Voor ondernemers in de (glas)tuinbouw zijn er nog meer gunstige maatregelen. Zo komt er dit najaar een nieuwe garantieregeling voor duurzame investeringen en keert de MEI-regeling terug. Een overzicht van de belangrijkste maatregelen die relevant zijn voor de tuinbouw.

Een overzicht van de belangrijkste maatregelen uit de Rijksbegroting 2016 die de tuinbouw raken:

 • In 2016 is weer budget gereserveerd voor de subsidieregeling Marktintroductie energie innovaties (MEI).
 • De IMM-regeling (voorheen: IRE-regeling) wordt in 2016 gecontinueerd.
 • Dit najaar is de eerste openstelling van de Garantieregeling Marktintroductie duurzame Innovaties (GMI).
 • Verlaging van de zelfstandigenaftrek gaat niet door.
 • De innovatieregelingen Research en Development Aftrek (RDA) en de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO), worden in 2016 samengevoegd. Het budget van de nieuwe geïntegreerde regeling gaat in 2016 omhoog met € 100 miljoen en vanaf 2017 met € 115 miljoen.
 • Het lage btw-tarief voor sierteeltproducten blijft van kracht.
 • Het Rijk reserveert € 50 miljoen voor het verstrekken van durfkapitaal, waarmee het voor particulieren fiscaal aantrekkelijk wordt te investeren in nieuwe en bestaande bedrijven.
 • Vanaf 2017 komt er een zogeheten lage-inkomensvoordeel (LIV) voor werkgevers die mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt in dienst hebben of nemen. Werkgevers betalen daardoor minder loonkosten.
 • Het kabinet brengt in december 2015 een energierapport uit waarin een integrale en strategische visie op de energievoorziening in Nederland staat. Het jaar daarop moet dat tot nieuw kabinetsbeleid leiden.
 • De Tweede Kamer debatteert op 14 oktober in tweede termijn met staatssecretaris Mansveld (I&M) over de invoering van de zuiveringsplicht voor glastuinbouwbedrijven per 1 januari 2018.
 • De Garantieregeling Aardwarmte wordt in 2016 door EZ geëvalueerd. Ook in 2016 is openstelling van de regeling wenselijk. EZ had eind 2014 ruim € 20 miljoen in reserve voor meerjarige inzet van de regeling.