Rijnland verscherpt toezicht op milieuovertredingen slootkant

Het Hoogheemraadschap van Rijnland verscherpt het toezicht op het gebruik van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen langs de kant van de sloot, zo heeft het waterschap onlangs bekend gemaakt. Aanleiding is de start van het nieuwe teeltseizoen bij veel kwekers.

Rijnland constateert de laatste jaren een toename in overtredingen. Medewerkers surveilleren daarom niet alleen tijdens kantoortijden, maar ook daarbuiten en in het weekend. De controles – die vooral zullen plaatsvinden in de akkerbouw, de bollenteelt, de boomteelt en de veehouderij – gaan vergezeld van voorlichtingsacties.

De Rijnlandse toezichthouders letten er niet alleen op dat gewasbeschermingsmiddelen en/of meststoffen niet in de sloot terechtkomen. Ook wordt gekeken naar de opslag ervan en hoe er wordt omgegaan met verpakkingsmaterialen. Daarnaast kijkt Rijnland mee hoe gewassen worden ontsmet en gespoeld.

Sancties
Mochten er overtredingen worden geconstateerd, dan volgen er sancties. Rijnland wijst er op dat ook de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) boetes kan opleggen. Meer informatie en praktische oplossingen voor de agrarische sector staan onder meer op www.activiteitenbesluitagrarisch.nl en www.toolboxwater.nl.