Routekaart voor goede huisvesting arbeidsmigranten

In verschillende regio’s zijn bestuurlijke afspraken gemaakt over de huisvesting van arbeidsmigranten. Het Expertisecentrum Flexwonen Arbeidsmigranten heeft een routekaart met tips, aandachtspunten en informatie op vijf sporen ontwikkeld voor gemeenten, huisvesters en werkgevers.

De routekaart is gericht op het ondersteunen van de samenwerking op de volgende terreinen:

  • Creëren van voldoende ruimte voor de huisvesting van arbeidsmigranten.
  • Handhaven op woon- of verblijfssituaties die niet aan de voorschriften voldoen.
  • Inschrijven van arbeidsmigranten in de BRP.
  • Heldere en (pro)actieve communicatie.
  • Taal en participatie.

De routekaart bevat per spoor een korte beschrijving, aangevuld met voorbeelden, verwijzingen en tips. U kunt de routekaart hier downloaden (pdf).

Meer informatie vindt u op de site van het Expertisecentrum Flexwonen Arbeidsmigranten.