Rozenvak wil sorteermachine verbeteren

Rond februari 2014 willen rozentelers samen met twee fabrikanten aan de slag met het project IRISS. De bosmachine verbeteren is het doel.

IRISS staat voor Intelligent Rozen Inspectie en Sorteersysteem. De plannen voor het project zijn de afgelopen jaren door telers, innovatieadviseur Ben Veldhoven van LTO-Groeiservice en fabrikant 4MoreTechnology gesmeed. Fabrikant Aris sloot later aan. Het doel is om met nieuwe cameratechnieken en software verbetering te realiseren op bestaande bos- en sorteermachines. Verkennende proeven leerden dat er mogelijkheden zijn. Het budget (€867.000) moet komen van subsidie, inbreng van de twee fabrikanten, Technologiefonds Tuinbouw en telers.

Participatie
Om begin 2014 van start te kunnen gaan, wordt van minstens twintig telers gevraagd of zij willen participeren in het project met €10.000=/machine. Dat bedrag kan in vier termijnen worden betaald en kan uiteindelijk dienst doen als aanbetaling van de aanpassing. De projectgroep raamt de uiteindelijke kosten voor de aanpassingen op €75.000 per machine. De verwachting is dat de besparing op arbeid in de schuur minstens 10% is. Daarnaast is er winst door kwaliteitsverbetering of extra sorteermogelijkheden.

Telers die deelnemen in het project krijgen voorrang bij de uiteindelijke verkopen. Het streven is om in 2015 de eerste aangepaste bos- en sorteermachine klaar te hebben voor beproeving.

Meer informatie over het project leest u in Vakblad 51/52 op pagina 54. Telers die willen deelnemen kunnen contact opnemen via b.veldhoven@groeiservice.nl.