Motie tegen meer kassen in Steenbergen verworpen

Een motie van de PvdA, om te voorkomen dat er kassen bij komen in het glastuinbouwgebied rond Steenbergen, wordt zeer waarschijnlijk niet opnieuw in stemming gebracht in de raad. Dit is voor de actiegroep Steenbergen ‘tegen meer kassen in Steenbergen’ een domper, want zij wil het open landschap in de polder behouden.

Voorzitter Maarten Hamel van de Actiegroep (zie foto) baalt ontzettend. De zaak klopt niet, wat hem betreft. ,,De Volkspartij zegt dat deze motie ondemocratisch was, en de wethouder ook. Dat is gewoon niet zo. Wij hebben de zaak juist uitgezocht met een advocaat, dus het is volstrekt democratisch. Achter gesloten deuren gebeurt meer dan we denken. De Volkspartij heeft met deze stellingname de laatste mensen over de streep getrokken die tegen de motie wilden stemmen.”

Niet tegen tuinbouw
De actiegroep tegen nog meer kassen in Steenbergen wordt dit jaar omgezet in een stichting, als deze motie niet wordt aangenomen door de gemeenteraad. Hamel: „Dan gaan wij ons tijdens de verkiezingen sterk maken voor de partijen tegen landschapsvernietiging. Er moet opener worden gecommuniceerd wat de gemeenteraad wil. We proberen alle partijen bij elkaar te brengen die tegen nog meer kassen zijn. Waar wij niet mee willen zeggen dat we tegen tuinbouw zijn, want het zijn prachtige bedrijven. Maar we zijn vooral tegen nog meer kassen. De bedrijven liggen precies tussen twee mooie natuurgebieden in.” De actiegroep verzamelde 1.069 handtekeningen tegen nog meer kassen in het gebied.

Genoeg groen
Nadir Baali, gemeenteraadslid van de PvdA, gaat kijken of hij een nieuwe motie kan indienen. Hij zorgt dat het onderwerp hoog op de agenda blijft. „We kunnen de motie iets breder trekken. In 2021 gaan we het met de omgevingsvisie nog over de kassen hebben. We nemen de burgers serieus en willen onzekerheid bij de omwonenden weghalen. We moeten de balans bewaken dat er genoeg groen blijft. Voor nu is het genoeg qua hoeveelheid kassen in deze gemeente. Voor bestaande bedrijven kan er 3 hectare per bedrijf uitgebreid worden. Nu wordt er gesproken over 40-60 ha uitbreiding van bedrijven door mogelijke ontwikkeling van externen.”

Vanavond is er weer een gemeenteraadsvergadering in Steenbergen, waar de motie formeel wordt verworpen. De PvdA Steenbergen blijft nauw samenwerken met de actiegroep.

 

 

 

 

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties