Ruud Paauwe: ’In totaal zes miljoen voor onderzoek’

De brancheorganisaties Sierteelt en Groenten & Fruit gaan voor 1 december een Verbindend Verklaring aanvragen voor de financiering van de drie grote onderzoeksprogramma’s. Dit betekent dat alle glastuinders in Nederland meebetalen aan gewasoverstijgend onderzoek voor energie, water en plantgezondheid. „Hiermee kunnen we rekenen op drie miljoen euro voor onderzoek, wat wordt verdubbeld door de overheid”, zegt Ruud Paauwe, directeur van LTO Glaskracht Nederland.

Wie bepaalt welk onderzoek er wordt uitgevoerd?
„Er zijn drie ondernemersgroepen die voorstellen gaan doen voor onderzoek. Zij kijken waar de behoeften liggen en waar het onderzoek wordt uitgevoerd. Elke groep wordt begeleid door een themaspecialist van LTO Glaskracht. De voorstellen worden beoordeeld door een Programmaraad, die bestaat uit onder meer vier siertelers en vijf groententelers. De siertelers zijn voorgedragen door de ledenraad van FloraHolland, de groententelers door DPA. Daarmee ligt de zeggenschap over het onderzoek bij de telers zelf. Het is voor en door telers.”

Hoe groot zijn de ondernemersgroepen?
„Elke ondernemersgroep heeft vijftien tot twintig leden. Dat is klein genoeg om effectief te kunnen werken, en groot genoeg om een juiste afspiegeling van de gewassen en regio’s te hebben.”

Was het moeilijk om telers te vinden voor de ondernemersgroepen?
„Dat verschilt per onderwerp. Voor plantgezondheid is het makkelijker om mensen te vinden dan voor water.”

Het streven was om 3 miljoen euro bijeen te krijgen voor onderzoek. Lukt dat?
„Ja, er is gekozen voor een telersbijdrage van €350 per ha. Met een oppervlakte van 8.600 ha komt dat uit op ongeveer 3 miljoen euro. De overheid legt nog een keer hetzelfde bedrag bij.”

Is dat bedrag met of zonder BTW?
„We hebben inmiddels een oplossing gevonden waarbij we de BTW niet hoeven te verrekenen. Die discussie is dus van de baan.”

In hoeverre betaalt het toeleverende bedrijfsleven mee aan het onderzoek?
„Per onderzoek bekijken we of het bedrijfsleven kan bijdragen aan de financiering. Daarbij moeten we wel opletten dat het onderzoek onafhankelijk blijft, dus niet door toeleveranciers in een bepaalde richting wordt gestuurd.”

Wanneer gaat de Verbindend Verklaring in?
„We dienen de aanvraag voor 1 december in. Daarna zal het nog ongeveer vier maanden duren voordat hij wordt goedgekeurd door het ministerie van LNV.”

Gaat het lopende onderzoek door?
„Ja, het lopende onderzoek gaan we tot die tijd financieren uit eigen middelen van LTO Glaskracht. We kunnen dit onderzoek niet zo maar stopzetten. Maar het is wel ledengeld, dus dit moeten we zeker terugkrijgen.”

Is de goedkeuring van LNV dan een formaliteit?
„We hebben natuurlijk wel het nodige vooroverleg gehad, dus ik verwacht dat de goedkeuring er komt. In de tussentijd gaan we op zoek naar een bureau dat de facturering kan gaan doen, en gaan de ondernemersgroepen aan het werk om voorstellen voor nieuw onderzoek op te stellen, in samenspraak met de Programmaraad.”

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties