SER adviseert regelingen onwerkbaar weer en werktijdverkorting te behouden

De Sociaal-Economische Raad (SER) wil de huidige regelingen voor onwerkbaar weer en werktijdverkorting handhaven en is geen voorstander van het samenvoegen in de Calamiteitenregeling WW. Dat staat in een briefadvies dat de SER aan minister Asscher van Sociala Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft gezonden.

De SER vindt dat de uniformering van wachttijden en uitvoeringsbepalingen die Calamiteitenregeling WW bevat, geen recht doet aan de verscheidenheid tussen en eigenheid van branches. Daarom wil hij de mogelijkheid behouden dat werkgevers en werknemers in cao’s hierover afspraken maken. Dit is ook in lijn met de in het Sociaal Akkoord afgesproken grotere verantwoordelijkheid van sociale partners voor werkloosheid en WW.

Huidige situatie: per sector verschillend
Op dit moment maken werkgevers en werknemers bij cao afspraken over onwerkbaar weer die aansluiten bij de omstandigheden in hun branche. Sommige branches hebben nu geen wachttijd. Andere zijn tevreden met een wachttijd van 2 weken of verkiezen juist een wachttijd van 6 weken. De minister verklaart dergelijke afspraken algemeen verbindend waarna ze door het UWV worden uitgevoerd. De premies worden door de sector zelf opgebracht. De premie voor de bouw is bijvoorbeeld beduidend lager dan die voor de bitumineuze dakdekkers. Procentueel is de opslag op de WW-sectorpremie klein, voor individuele kleine ondernemers zijn de bedragen echter substantieel.

Voorgestelde Calamiteitenregeling
De nieuwe voorgestelde Calamiteitenregeling WW zal volgens de SER tot grote veranderingen voor branches leiden. Deze regeling stelt in het geval van onwerkbaar weer als voorwaarde dat tenminste 20% van de totale arbeidscapaciteit per kalenderweek niet kan worden benut gedurende meer dan 3 kalenderweken in de periode 1 november tot 1 april. Ook in het geval van andere niet-economische calamiteiten geldt een uniforme eigenrisicoperiode, namelijk van 2 weken. Met een uniforme wachttijd en uniforme uitvoeringsbepalingen wordt een einde gemaakt aan de mogelijkheid om tot maatwerk per cao te komen. Dat doet geen recht aan de belangen en specifieke omstandigheden van de branches.