SNF-keurmerk huisvesting arbeidsmigranten nu ook voor agrariërs

Agrarische ondernemers die zelf arbeidsmigranten huisvesten kunnen zich vanaf nu profileren met SNF-keurmerk. Daarmee tonen de bedrijven aan dat de kwaliteit van de huisvesting in orde is. LTO Nederland beveelt deelname aan.

Het SNF-keurmerk bestaat twee jaar. Inmiddels zijn 220 bedrijven bij SNF geregistreerd. Het betreft zowel uitzendorganisaties als huisvestingsbedrijven. Omdat ook in andere sectoren, zoals de land- en tuinbouw, de bouw en de metaal, de huisvesting van arbeidsmigranten door de werkgever wordt georganiseerd wordt het nu ook voor deze bedrijven mogelijk om het SNF-keurmerk te behalen.

SNF-voorzitter Koos Karssen: „Bij het ontwikkelen van de SNF-norm is van begin af aan duidelijk geweest dat controle op kwaliteit van de huisvesting van arbeidsmigranten niet kan zonder een controle op goed werkgeverschap. Voor bedrijven in de uitzendbranche geldt dat zij bij de Stichting Normering Arbeid geregistreerd moeten zijn. Voor bedrijven uit andere sectoren was nog niet uitgewerkt hoe op goed werkgeverschap wordt gecontroleerd.”

Deze ontwikkeling is positief voor zowel de agrarische bedrijven als de gemeenten die te maken hebben met huisvesting van arbeidsmigranten bij agrarische bedrijven, aldus Karsten. „Wanneer een agrarisch bedrijf het SNF-keurmerk heeft, dan is duidelijk dat de huisvesting kwalitatief in orde is. Gemeenten kunnen hier in hun huisvestings- en handhavingsbeleid rekening mee houden.”