Samenwerking Demokwekerij en Vietnam

Demokwekerij Westland en Kenlog gaan in samenwerking met de bestuurders van de Vietnamese provincie Dong Thap een land- en tuinbouw expertisecentrum realiseren in de Vietnamese provincie.

Daartoe sloten de bedrijven en de Vietnamese bestuurders dinsdag 6 mei een samenwerkingscontract op een seminar dat op de Demokwekerij in Wateringen gehouden werd.

Het seminar werd geopend door de Vietnamese ambassadeur en tussen 16.00 uur – 16.30 uur afgesloten door de burgemeester van Westland, Sjaak Van der Tak.

Het bezoek van de Vietnamese delegatie van bestuurders uit de provincie Dong Thap is op 6, 7 en 8 mei. In het kader daarvan werd onder meer het seminar ‘Horti-Agricultural Centre of Excellence in Vietnam’ georganiseerd.

Het bezoek van de Vietnamezen staat in het teken van kennisoverdracht en het ondertekenen van het samenwerkingscontract waarbij de Nederlandse overheid ook een belangrijke bijdrage heeft toegezegd.

De Vietnamezen bezoeken verder Westland Peppers, FloraHolland, Vida Verde en Proeftuin Zwaagdijk.