’Sanering asbestdaken agrariërs verloopt te langzaam’

LTO Nederland luidt de noodklok over het verwijderen van asbestdaken, een proces dat in de land- en tuinbouw veel te langzaam verloopt. De sanering moet volgens LTO veel krachtiger en geïntegreerd worden aangepakt, anders komt de sector in de problemen in 2024, het jaar waarin er geen asbest meer op daken mag liggen.

Om de asbestsanering in de land- en tuinbouw te versnellen, moet het bestaande Landelijk Stimuleringsprogramma Agro Asbest Veilig volgens LTO worden verbreed en uitgebouwd tot een Nationaal Deltaplan Sanering Asbestdaken. Ook moet er op korte termijn een Deltacommissaris voor asbest komen, die het plan gaat trekken.

Daarnaast vindt LTO dat er voor het saneringsproces een betere regie en coördinatie nodig is. Wat ook ontbreekt, is een stevige en eenvoudige rijksregeling, een pakket aan financiële en fiscale stimuleringsmaatregelen en het opschorten van de stortbelasting. Een laag btw-tarief en soepeler voorwaarden in de bestaande provinciale subsidies (’Asbest eraf, zonnepanelen erop’) kunnen er toe bijdragen dat de asbestsanering sneller gaat verlopen.

Vervangende investeringen
In Nederland ligt nog 120 miljoen m2 asbesthoudend dak. De totale saneringskosten worden geraamd op ruim € 1 miljard en de vervangende investeringen op ongeveer € 3,25 miljard. Verreweg het meeste asbest (bijna 100 miljoen m2) ligt op daken in de agrarische sector. Jaarlijks wordt tot nu toe slechts vier miljoen m2 verwijderd.