Schultz wil onderzoek naar milieueffecten aardwarmte

Het Rijk wil gaan bepalen waar en onder welke voorwaarden activiteiten in de ondergrond – zoals aardwarmte – kunnen worden toegestaan. In dat kader komt er onderzoek naar de milieueffecten van bodemactiviteiten. Dat schrijft minister Melanie Schultz van Infrastructuur en Milieu (I&M) in een brief aan de Tweede Kamer.

Het onderzoek richt zich op conventionele aardwarmtesystemen, waarbij met één doublet (injectie- en productieput) water van 45ºC tot 120°C vanaf diepten dieper dan 1.000 m uit doorlatende watervoerende lagen wordt gewonnen.

Samen met haar collega Henk Kamp van Economische Zaken (EZ) werkt Schultz aan de Structuurvisie Ondergrond. Daarin komt het ruimtelijk beleid te staan met betrekking tot de winning van aardwarmte, zout, olie, gas en drinkwater; en de opslag in de diepe ondergrond van bijvoorbeeld CO2 en gas.

Visie verschijnt in najaar
Aanleiding voor het op handen zijnde nieuwe beleid is „de toenemende drukte in de ondergrond”, zo schrijft de minister. Met de nieuwe structuurvisie – die Schultz in het najaar hoopt te kunnen presenteren – wil ze voorkomen dat de verschillende bodemactiviteiten elkaar in de weg zitten. Daarnaast komen er regels om negatieve effecten op de natuur, het landschap en de leefomgeving te voorkomen.

Gebieden met potentie voor aardwarmtewinning.
Bron: ministerie van I&M en ministerie van EZ