Sector en overheid streven naar klimaatvisie glastuinbouw 2030

LTO Glaskracht Nederland en het ministerie van Economische Zaken gaan samen na hoe het vorige week overeengekomen Europese klimaatakkoord zich vertaalt naar de glastuinbouw. Dat moet volgend jaar resulteren in een gezamenlijke klimaatvisie voor 2030, zo meldt Rob van der Valk, beleidsspecialist Energie van LTO Glaskracht.

Op 23 en 24 oktober zijn de EU-lidstaten, tijdens een top in Brussel, tot drie nieuwe klimaatdoelstellingen voor de periode 2020–2030 gekomen.

  • De uitstoot van broeikasgassen in de EU moet in die periode minimaal 40% omlaag ten opzichte van 1990;
  • In 2030 moet er in de EU sprake zijn van minimaal 27% hernieuwbare energie;
  • De energie-efficiëntie moet eveneens met 27% zijn verbeterd.

De Nederlandse glastuinbouw heeft te maken met de eerder dit jaar overeengekomen ’Meerjarenafspraak Energietransitie Glastuinbouw 2014–2020’. Daarnaast gelden de afspraken uit het vorig jaar afgesloten nationale energieakkoord, die eveneens tot aan 2020 lopen. „De Europese afspraken vormen zodoende het kader voor vervolgafspraken in Nederland”, aldus Van der Valk.

Non-ETS-sectoren
Daarbij zal het voor Nederlandse glastuinders volgens Van der Valk vooral gaan om de aanpak per 2030 van de zogeheten non-ETS-sectoren. „Juist daarover zijn echter nog geen exacte afspraken gemaakt. Weliswaar is voor heel Europa een CO2-reductie voor deze categorie van 30% ten opzichte van 2005 benoemd, maar hoe die vertaald zal worden naar de individuele lidstaten is nog onbekend en zal later worden vastgesteld.”

De vertaling naar Nederland moet vervolgens gespecificeerd worden voor categorieën zoals gebouwde omgeving, transport, industrie en glastuinbouw. „In de Europese stukken is wél aangegeven dat de CO2- reductiedoelen dáár gerealiseerd moeten waar deze het goedkoopst haalbaar zijn.”