Siberië kan met erfpachtconstructie aan de slag

In het glastuinbouwgebied Siberië bij Maasbree wordt 62 ha uitgegeven in erfpacht. Gedeputeerde Staten van Limburg hebben eind november ingestemd met deze financieringsconstructie.

De pilot begint met drie tuinders die de grond verpacht krijgen van Wayland Developements die het in een later stadium verkoopt aan de provincie Limburg. Het is voor het eerst in Nederland dat erfpacht wordt toegepast in de glastuinbouw. Voordeel voor de ondernemers is dat ze alleen de financiering van kassen en installaties voor hun rekening hoeven te nemen.

Ze krijgen niet de grond in eigendom, waardoor hun financiering aanzienlijk lager uitvalt. Volgens Ewald Pelser van Wayland staan steeds meer ondernemers hiervoor open. Zij zijn minder geïnteresseerd in grond in eigendom als oudedagsvoorziening en meer in een betere langdurige exploitatie van de onderneming.

Niet alleen Siberië
Pelser is blij met de stap die GS van Limburg hebben gemaakt. Hij denkt dat het een begin is. Wayland bezit namelijk de helft van de 200 ha glastuinbouwareaal in Siberië, waarvoor zich al zeven belangstellenden hebben gemeld. Het gebied is voornamelijk bestemd voor glasgroenteteelt. Of onder de belangstellende tuinders ook bloemisterijtelers zitten, wil Pelser niet kwijt.

Wayland heeft dezelfde plannen met het uitgeven van glastuinbouwgrond in erfpacht voor de Glasparel. Het gebied in de Zuidplaspolder, bestemd voor 90 ha glastuinbouw, 50 ha bedrijventerrein en 130 huizen, is helemaal in handen van Wayland. „De Glasparel is een nog beter gebied dan Siberië om in erfpacht uit te geven. Niet alleen omdat wij volledig eigenaar zijn, maar ook omdat energie-uitwisseling met bedrijven mogelijk is, de Ocap-leiding er al ligt en een opsporingsvergunning naar aardwarmte reeds in de pocket is”, oordeelt Pelser.

Financiers overtuigen
Erfpachtconstructies gaan volgens Pelser voornamelijk op voor bedrijven die zich willen vestigen in een glastuinbouwconcentratiegebied. Ze zijn volgens hem echter ook inzetbaar bij herstructurering van glastuinbouwgebieden als financiers er maar heil in zien. Als voorbeelden noemt hij Pijnacker/Nootdorp, Iepenlaan in De Kwakel en Almere.

Banken zijn vooralsnog terughoudend, maar er is enige beweging zichtbaar. Ze zien in dat deze financieringsconstructie wellicht in sommige gevallen kan bijdragen aan het vlottrekken van de herstructurering in de glastuinbouw.