Siertelers pessimistischer dan groentetelers in de glastuinbouw

De Agro Vertrouwensindex in de glastuinbouwsector is in het tweede kwartaal van 2021 met ruim 6 punten gedaald naar ongeveer 20 punten. Ondanks deze daling is de glastuinbouw de sector met het meeste vertrouwen van alle getoonde land- en tuinbouwsectoren. De index ligt hiermee ook nog boven het langjarige gemiddelde van 16 punten. De glastuinbouwsector kan worden verdeeld in twee subsectoren; sierteelt en glasgroente. Uit achterliggende cijfers blijkt dat de daling vooral waarneembaar is bij de sierteeltondernemers.

De stemmingsindex, die de huidige situatie op het bedrijf weergeeft, is in het tweede kwartaal van 2021 met ruim 4 punten gedaald tot ruim 38 punten. Glastuinders zijn hiermee nog altijd de positiefste sector in de land- en tuinbouw en de index is ook een stuk hoger dan het langlopende gemiddelde van 20 punten.

Terugkijkend over de afgelopen 12 maanden zijn door een stijging van ruim 9 punten er meer ondernemers die positief terugkijken dan negatief. De index van de conjunctuurindex terugkijkend is hierdoor verder boven het nulpunt uitgekomen. De onderliggende indicatoren geven wel een divers beeld. Terwijl de kosten verder opliepen was men meer tevreden over de opbrengstprijzen en productie, waardoor ook de omzet en winst hoger werden beoordeeld dan een kwartaal eerder. Samen met de opengrondstuinbouw blijven dit de enige twee sectoren met een positieve index.

Ondernemers schatten hun economische bedrijfssituatie op de middellange termijn (toekomstverwachting 2 à 3 jaar) negatiever in dan een kwartaal geleden (-8 punten). De index daalde twee keer zo hard als die in het vorige kwartaal was gestegen. Door deze negatieve correctie komt de index op een kleine 4 punten te liggen. De verwachtingen van ondernemers liggen daarom onder het langlopende gemiddelde van 12 punten.

Ook op de wat kortere termijn zijn ondernemers in de glastuinbouw negatiever gestemd dan in het eerste kwartaal van 2021. De index die ondernemers 12 maanden vooruit laat kijken daalde met 9 punten tot onder het nulpunt. Er zijn dus meer ondernemers pessimistisch dan optimistisch. Dit wordt vooral ingegeven door de verwachting dat de opbrengstprijzen zullen dalen en de kosten verder zullen toenemen. Ook over de productie zijn de verwachtingen naar beneden bijgesteld. De indexen van omzet en winst bewegen dan ook diezelfde kant op. De conjunctuurindex komend jaar komt in het tweede kwartaal uit op -5 punten en dat is lager dan het langlopende gemiddelde van deze index die net boven het nulpunt ligt.

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties