Sparkspread

Bekijk hier het verloop van de sparkspread

Toelichting
De sparkspread is de marge die er zit tussen de opbrengsten van de stroom opgewekt met een WK-installatie en de kosten van het gas dat nodig is om die stroom op te wekken.

De Vakblad voor de Bloemisterij Sparkspread is gebaseerd op een berekening waarbij factoren die voor telers verschillen weggelaten zijn. Voorbeelden daarbij zijn onderhoudskosten, MEP-subsidie en energiebelasting. Daarnaast zijn ook het thermische en elektrische rendement van de installatie en ook de warmtebenutting van belang. De uitgangspunten van de berekening hiervoor zijn:

  • Elektrische rendement: 40%
  • Thermisch rendement: 50%
  • Warmtebenutting en ketelrendement: 100%

Voor de berekening wordt de commoditygasprijs voor een jaarcontract in 2017 van AgroEnergy genomen en de OTC peakprijs voor een jaarcontract in 2017.

De formule wordt dan: Sparkspread = opbrengsten elektriciteit – gaskosten + vermeden ketelstook

De sparkspread geeft een trend aan; een daling of stijging ten opzichte van andere momenten. Niet meer en niet minder. De Vakblad voor de Bloemisterij Sparkspread geeft dus geen advies over het moment waarop het leveren van stroom rendabel is. Dat is volledig afhankelijk van de situatie op uw bedrijf en dient u zelf te berekenen.