Spin

Ha, dat doen wij ook altijd!

Vinden we een beestje in de kas, dan pakken we het voorzichtig op, lopen er mee naar buiten en laten het weer los. Elk luisje, rupsje en tripsje geven we zo de vrijheid terug. Met muizen deden we dat ook. Die brachten we wat verder weg. Naar Friesland. Maar dat mag niet meer. Schijnt daar te veel overlast te geven.

Wat een toestand hè, in Rijnsburg. Uit geïmporteerde bloemen blijkt zomaar een levensgevaarlijke kamspin te kruipen. En het ergste is nog: ze laten dat beestje gewoon vrij in de struiken buiten! Dat personeel van Kariflex moet snel op een cursus Plaag- en ongediertebestrijding. Voor het te laat is.

Het nieuws was zelfs zó hot dat het interview van BNR Radio met Lucas Vos ermee begon. Volgens hem moeten ze in het land van herkomst maatregelen nemen zodat zulke dingen niet kunnen gebeuren. Kijk, dat zou Geert Wilders gezegd kunnen hebben.

Van de rest van dat interview werd ik niet echt blij. Vooral omdat deze directeur zegt dat we als sierteeltsector zonder klok zouden kunnen. Die heeft z’n functie gehad in het verleden toen er meer vraag was dan aanbod. Aldus Lucas Vos, pas anderhalf jaar spin in het web van FloraHolland. Mag ik even lachen? Vroeger was er meer vraag dan aanbod? O ja? Toen waren de prijzen dus altijd goed? Natuurlijk. En ’s winters schaatste je van december tot maart. En in de zomer lagen we elke dag op het strand. En altijd lachen. Nooit huilen. Onzin! Wat een prietpraat.

Laat ik over één ding duidelijk zijn: bloemen- en plantenverkoop gaat nu anders dan vroeger. Er wórdt meer rechtstreeks gehandeld. Er gáát minder via de klok. Dat verander je niet. Maar wie meent dat je daarom de klok wel af kunt schaffen praat vanuit zijn onverstand. Prijsvorming heeft te maken met balans. En het is van alle jaren dat meer aanbod dan vraag een prijsdrukkend effect heeft. Of er nu een klok draait of niet.

Die klok maakt het alleen maar zichtbaar. En dat is een beetje het punt: we zijn bang voor de waarheid. En de waarheid is dat we vaak te veel produceren. Ga dát maar eens roepen als CEO van FloraHolland. Dat past denk ik niet in een cultuur van targets en groeicijfers. Maar het geeft wel blijk van kennis van zaken.