Stappenplan SDE++ subsidie helpt desinvesteringen voorkomen

Producenten van duurzame energie kunnen vanaf 5 oktober 2021 bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland opnieuw subsidie aanvragen. Om aanspraak te kunnen maken op de Subsidieregeling voor Duurzame Energie (SDE++) is een transportindicatie van de regionale netbeheerder nodig. Netbeheerder Liander wijst er op dat op veel plaatsen de maximale capaciteit van het elektriciteitsnet is bereikt, waardoor er pas weer plaats is voor nieuwe initiatieven nadat het net is uitgebreid. Om teleurstellingen en desinvesteringen te voorkomen heeft Liander een stappenplan opgesteld.

De transportindicatie is een verklaring van de netbeheerder die aangeeft dat het elektriciteitsnet op het moment van aanvragen voldoende capaciteit biedt voor duurzame opwekprojecten, zoals zonnedaken, zonneweiden en windmolens. De controle draagt er aan bij dat geen subsidie wordt verstrekt aan projecten waar het elektriciteitsnet onvoldoende capaciteit biedt. Hierdoor wordt de slagingskans van projecten die subsidie ontvangen groter.

Transportindicatie is geen garantie
Liander geeft alleen transportindicaties af voor gebieden waar op het moment van aanvraag voldoende ruimte op het elektriciteitsnet is. De verklaring is een momentopname en biedt geen garantie dat het aangevraagde vermogen in de toekomst beschikbaar is. Tussen de aanvraag van de transportindicatie, de toekenning van de subsidie door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en de opdrachtverstrekking aan Liander bevindt zich een flinke tijd doordat verschillende procedures moeten worden doorlopen. In deze tussenliggende periode kunnen er andere nieuwe duurzame opwekprojecten in een gebied worden gerealiseerd. Daardoor kan het elektriciteitsnet hier alsnog zijn maximale capaciteit hebben bereikt. In dat geval moeten producenten die een transportindicatie hebben ontvangen wachten met leveren van stroom totdat Liander het net heeft uitgebreid of andere oplossingen heeft ingezet. Voor bedrijven die hun duurzaam opgewekte energie willen leveren heeft Liander een stappenplan opgesteld. Hierin legt de netbeheerder uit welke stappen een producent van duurzame energie moet doorlopen om teleurstellingen te voorkomen. Liander adviseert producenten om ná het verkrijgen van de subsidie eerst de benodigde netcapaciteit te contracteren voordat er investeringen worden gedaan.

Snelle ontwikkelingen
Het Nederlandse elektriciteitsnet behoort tot de betrouwbaarste van de wereld maar is niet ontworpen voor de snelle ontwikkelingen die nu plaatsvinden. Door de groeiende economie, de digitalisering van de samenleving, het in recordtempo bouwen van huizen en het verduurzamen van de energievoorziening ontstaat er steeds meer drukte op het net. Om aan de toenemende elektriciteitsvraag te voldoen breidt Liander het elektriciteitsnet op veel plaatsen fors uit. Dit kost veel tijd, met name door het grote tekort aan technici, gebrek aan ruimte voor nieuwe elektriciteitsstations en verouderde wet- en regelgeving.

5 miljard euro subsidie
De SDE++ regeling 2021 opent 5 oktober en sluit 11 november. In totaal wordt er 5 miljard euro aan subsidie beschikbaar gesteld. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland biedt op haar website meer informatie.

Op de website van Liander lichten Johan Stortelder van programma Energietransitie Landbouw bij Liander en Auke Jan Veenstra van LTO Nederland in een video toe welke stappen producenten doorlopen om teleurstellingen te voorkomen.

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties