Start Kenniswerkplaats Consument, Markt en Ketens

  Via de nieuwe Kenniswerkplaats Consument, Markt en Keten willen Centre of Expertise Greenports en Topsector Tuinbouw& Uitgangsmaterialen het marktgericht denken en handelen in de tuinbouwsector versterken.

  Voor deze nieuwe samenwerking hebben Topsector T&U en het Centre of Expertise Greenports middelen bij elkaar gevoegd, zodat de drempel om met experimenten te starten zo laag mogelijk is. Er is een budget beschikbaar van € 532.000 in 2016 en 2017. Van de bedrijven wordt verwacht dat ze één derde van het projectbudget bijdragen. Dit kan in cash, maar ook ’in kind’. De projectomvang kan variëren van bijvoorbeeld € 3.000 (eigen bijdrage € 1.000) tot € 30.000 (eigen bijdrage € 10.000).

  Doen
  In de Kenniswerkplaats gaan ondernemers aan de slag met concrete doe-projecten op het thema ketentransitie. Aan de hand van vragen die ondernemers hebben over consument, markt en ketens worden kennis en inzicht ontwikkeld. Daarbij valt te denken aan het ontwikkelen van nieuwe verdienmodellen, marktconcepten, waardeketens, product-marktcombinaties en samenwerkingsmodellen.

  De doe-projecten worden uitgevoerd door het Centre of Expertise met inzet van (hbo)studenten en docentonderzoekers, samen met de betrokken ondernemers.

  Bron: Vakblad voor de Bloemisterij