Startevent Greenport Westland-Oostland bij Anthura

Greenport Westland-Oostland organiseert op 21 mei een startevent met als thema: ’Samenwerken binnen de mondiale tuinbouwkern’. Het evenement vindt plaats bij Anthura in Bleiswijk.

De greenport is sinds 1 november 2014 officieel georganiseerd in een werkstichting waarin bedrijven, kennisinstellingen, provincie en gemeenten participeren. Voorheen bestond er slechts een informeel bedrijfslevenplatform.

Vijf thema’s
De nieuwe stichting Greenport Westland-Oostland wil sterker gaan inzetten op innovatieve projecten, kennisontwikkeling en het faciliteren van het cluster. Daarvoor zijn vijf thema’s geformuleerd: duurzaamheid (water en energie), ruimte, bereikbaarheid, kennisontwikkeling en gezondheid en
welbevinden.

Tijdens het startevent op 21 mei zal de stichting haar doelstellingen en de vijf thema’s toelichten. In een later stadium wordt de nadere invulling daarvan bekendgemaakt.